Elhunyt Hunyady Györgyné Gárdonyi Zsuzsa

2019.11.06.
Elhunyt Hunyady Györgyné Gárdonyi Zsuzsa
Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar volt főigazgatója, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar professor emeritusa, a neveléstudomány elismert művelője és képviselője, a magyar tanítóképzés vezető egyénisége volt. 

Hunyady Györgyné Gárdonyi Zsuzsa pályája 1965-ben magyar-pedagógia szakos kitüntetéses diplomája átvételével kezdődött. Az OPI tudományos munkatársként iskolai-nevelési kísérletek irányításával, tanulók társas-közösségi kapcsolatainak, attitűdjeinek és értékeinek vizsgálatával foglalkozott. Kutatásai, tanulmányai, monográfiái és könyvei fontos hozzájárulások a gyermeki kollektivizmus, a pedagógiai közösség korszerű értelmezéséhez. 1973-tól az MTA Pedagógiai Kutatócsoportjában osztályvezetőként nevelésszociológiai vizsgálatokat szervezett. 1980-tól egyetemi oktatóként a pedagógusképzés elméleti és gyakorlati kérdéseinek kutatása foglalkoztatta, a 80-as évek második felében a Budapesti Tanítóképző Főiskola főigazgatójaként

a XXI. századi követelményeinek megfelelő tanítóképzési rendszer kialakításának feladatát vállalta.

Később, tanszékvezető főiskolai tanárként a bolognai képzési rendszer tanító és óvodapedagógus képzések szakmai fejlesztő munkáiban vesz részt. Országosan elsőként dolgozta ki az ELTE PPK neveléstudományi mesterszakához illesztve a Kora gyermekkor pedagógiája szakirányt, amelyet azóta is a Tanító- és Óvóképző Kar gondoz. Kutatói munkásságában a kritikai pedagógia hazai megjelenése követhető nyomon, és fontos közleményei jelentek meg a “fekete pedagógia” jelenségvilágával kapcsolatban is. Több cikluson át az Magyar Pedagógiai Társaság (MPT) alelnökeként dolgozott.