Elhunyt Jordán Gyula

Dr. Jordán Gyula történész, a TáTK Politikai Tudományok Tanszék nyugalmazott egyetemi docense 2012. május 28-án, rövid betegség után, váratlanul elhunyt.

Családja 2012. június 16-án, szombaton, 11 órakor a Keresztelő Szent János Plébánia templomában gyászmisével búcsúztatja. (Cím: Budapest, XV. kerület, Klebelsberg Kunó u. 43.)
Kollégái 2012. június 20-án 16 órakor az ELTE Szerb utcai Tanári Klubjában búcsúztatják.
(Kérjük, vegyék figyelembe, hogy virág vagy koszorú elhelyezésére egyik alkalommal sem lesz mód.)

1940. október 10-én született Budapesten. 1959-ben kezdte tanulmányait az ELTE-n, 1964-ben szerzett diplomát. 1980-tól tanított a Bölcsészettudományi Karon, később a Társadalomtudományi Karon egyetemi docensként, 1990–93 között tanszékvezetőként. 2005-ben a „Pro Universitate Emlékérem arany fokozata” kitüntetésben részesült. 2005-től haláláig az Egyetemi Habilitációs Bizottság ügyvivő szakértőjeként dolgozott az ELTE Rektori Hivatalában. Jordán Gyulát az ELTE saját halottjának tekinti.

Fő kutatási területe Kína legújabb kori története, politikai és gazdasági fejlődése, a kínai reformfolyamat. Magyarul az elsők között jelentetett meg tanulmányokat a kínai mezőgazdasági reformról, a hadseregreformról, a környezetvédelem kérdéseiről stb. 1973-ban védte meg egyetemi doktori értekezését „A kínai harmadik forradalmi polgárháború néhány történeti és politikai problémája (1945–1949)” címmel. 1980-ban „Mao Ce-tung »új demokrácia« koncepciójának fejlődése a 30–50-es években” című disszertációjával kandidátusi fokozatot szerzett. 1988-as újjáalakulása óta tagja, később alelnöke volt a Magyar–Kínai Baráti Társaságnak.

Jordán Gyula több száz tudományos közlemény szerzője volt. „Kína története” (1999) című műve előtt az ország XX. századi történetéről magyar nyelven nem jelent meg olyan mű, amely hasonló részletességgel és átfogó jelleggel napjainkig tárgyalta volna a legfontosabb történeti, politikai és gazdasági folyamatokat. További könyvei: „Tajvan története” (2005), „Kína a modernizáció útján a XIX-XX. Században” (Tálas Barnával, 2005), „Az ég magas, a császár messze van – Igazságszolgáltatás, jog és politika Kínában” (2008).

Csoma Mózes emlékezik Jordán Gyulára a BTK honlapján

2012.05.30.