Elhunyt Kiss Daisy

Dr. Kiss Daisy ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara főtitkára, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára és vezető jogi tanácsadója, a Dr. Kiss Daisy és Társa Ügyvédi Iroda alapítója méltósággal viselt súlyos betegségben 2012. április 18-án, 56 éves korában elhunyt. Halála napjáig önfeláldozóan szolgálta az ügyvédi kart és a jogi oktatást.

Hamvasztás utáni búcsúztatása 2012. május 8-án 10.30 órakor lesz a Fiumei úti Nemzeti Sírkert Ravatalozójában. A szertartáson egy szál virággal emlékezünk.
Dr. Kiss Daisyt a Magyar Ügyvédi Kamara és az Eötvös Loránd Tudományegyetem saját halottjának tekinti.

Dr. Kiss Daisy 1955-ben született Budapesten. Egyetemi tanulmányait 1980-ban fejezte be az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 1983. június 2-án bírói szakvizsgát tett. 1996. október 1-jétől ügyvéd. 2002-ben előbb a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökségi tagja, majd titkára lett, 2010-től volt a Magyar Ügyvédi Kamara főtitkára. Több könyve jelent meg a polgári perjog és nemperes eljárások témájában. Az 1985/86-os tanév óta tanított az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, önálló kurzusokat vezetett a Bibó Szakkollégiumban, ahol 2002-től a Civilisztikai Műhely vezetője volt. 2002 decemberében az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora az ELTE tiszteletbeli tanára címet adományozta részére. 2007-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (polgári tagozat) kitüntetést kapta, 2010-ben Eötvös Károly-díjjal, 2011-ben Deák Ferenc-díjjal ismerték el. 

2012.04.19.