Elhunyt Kucsman Árpád

Az ELTE Széchenyi-díjas professor emeritusa, a Szerves Kémiai Tanszék, valamint az MTA-ELTE Peptidkémiai tanszéki kutatócsoport korábbi vezetője, a kénorganikus kémia hazai művelésének megindítója és irányítója, az ELTE díszdoktora 85 évet élt. Búcsúztatása 2012 október 8-án 9:45-kor lesz a Farkasréti temetőben.

Kucsman Árpád professor emeritus életének 85. évében, 2012. szeptember 23-án Budapesten elhunyt. Egész munkássága az ELTE-hez, a Tanszékhez és a Természettudományi Karhoz kapcsolódik. 1949-ben szerzett vegyészi oklevelet, ezután az ELTE szerves kémiai tanszékén tanársegéd lett (1950), adjunktus (1956), docens (1965), egyetemi tanár (1971), majd professor emeritus (1998). 1970–1993 között a Szerves Kémiai Tanszék tanszékvezetője, emellett az MTA-ELTE Peptidkémiai Tanszéki Kutatócsoportjának szervezeti vezetője (1972–1990). Az ELTE doktori iskolájában a kémiai program szerves kémiai alprogramjának irányítója (1999–2001). Önálló kénorganikus kémiai kutatásai alapján 1959-ben egyetemi doktori címet, 1965-ben kandidátusi, 1971-ben akadémiai doktori fokozatot szerzett. Tevékenységét számos díjjal ismerték el, pl.: Akadémiai Díj (1975), Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (1992), Széchenyi-díj (1996), Bruckner Győző-díj (1998), Eötvös József-koszorú (2000). Náray Szabó István-díj (2008). Az egyetem az ELTE Pro Universitate Érem (1985), majd az ELTE Arany Emlékérem (1997) kitüntetéssel jutalmazta, 2007-ben pedig díszdoktorává fogadta.

Munkatársként közreműködött Bruckner Győző hatkötetes Szerves kémia című tankönyvének megírásában, átdolgozásában és szerkesztésében (1952–1979). Szerves kémiai főkollégiumi előadásainak anyagát ötkötetes egyetemi jegyzetben és hatkötetes ábragyűjteményben foglalta össze (1974–1976). A tanárjelöltek részére kétkötetes praktikumot irt (1968). Előadási segédanyagként jegyzetet írt a szerves kémiai nomenklatúráról (1971), felhasználva tapasztalatait, amit az MTA Nomenklatúra és Helyesírási Bizottság tagjaként szerzett (1962–1971). Az 1993 és 2004 között megjelent 19 kötetes Magyar nagylexikon szerves kémiai szócikkeinek egyik felét megírta, a másik felét lektorálta.

Az ELTE megalapításának 375. évfordulója alkalmából készült professzori portrésorozatban Kucsman Árpádról is készült 50 perces film, beszélgetőtársa Gács János. A felvétel, amely a professzor lakásában készült, itt megtekinthető.

ELTE TTK

2012.09.27.