Elhunyt Kulcsár Kálmán

Dr. Kulcsár Kálmán ny. egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar jogszociológiai tanszékének alapító professzora, a jogszociológia kiemelkedő, nemzetközileg is elismert, iskolateremtő művelője 2010. szeptember 4-én, életének 83. évében elhunyt.

Kulcsár Kálmán 1928-ban született Erdőtelken. Hosszú szakmai pályafutása során számos magas tudományos és állami tisztséget töltött be, több éven át volt az MTA IX. Osztályának elnöke, az MTA főtitkárhelyettese, akadémiai kutatóintézetek igazgatója, tudományos társaságok elnöke, valamint igazságügyi miniszter és a Magyar Köztársaság kanadai nagykövete is. A jog és a társadalom összefüggéseinek sokoldalú és elmélyült kutatójaként maradandót alkotott különösen a jogszociológia, a politikai szociológia és a tudománytörténet területén. Érdemeit egyebek között Akadémiai Díjjal, Állami Díjjal, Thomas Dehler-aranyéremmel (NSZK) és Széchenyi díjjal ismerték el.

Kulcsár Kálmánról az MTA honlapján

ELTE ÁJTK

2010.09.08.