Elhunyt Mádl Ferenc

Mádl Ferenc volt köztársasági elnök, az ELTE díszdoktora, korábbi rektorhelyettese és tanszékvezetője, az MTA rendes tagja 2011. május 29-én váratlanul elhunyt.

1931. január 29-én született a Veszprém megyei Bánd községben, 2000 és 2005 között volt Magyarország államfője. 1990-től három évig az Antall-kormány tárca nélküli minisztereként feladata többek között az MTA felügyelete volt. 1993 februárjától 1994-ig művelődési és közoktatási miniszterként tevékenykedett. Legfontosabb díjai, kitüntetései: Akadémiai Díj (1968), Széchenyi-díj (1999), Francia Becsületrend (1999), Magyar Örökség díj (2000), Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztje (2000), Jean Monnet Alapítvány Európáért (Lausanne) Aranyérem (2002), Pro Universitate et Scientia (2003, Magyar Professzorok Világtanácsa), Jeruzsálemért Érdemrend (2006).

Egyetemi tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán fejezte be 1955-ben, summa cum laude eredménnyel avatták doktorrá. 1964-től az állam- és jogtudományok kandidátusa, akadémiai doktori fokozatát 1974-ben szerezte. 1971 óta tanított az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, 1974-től egyetemi tanárként. Előbb az ELTE Civilisztikai Tudományok Intézetének igazgatója, majd több mint tíz éven át az ELTE Nemzetközi Magánjogi Tanszékének alapító tanszékvezetője volt. 1987-től az MTA levelező, majd 1993-tól fogva rendes tagja. Több mint kétszáz tanulmányt, és 20 szakkönyvet publikált magyarul és különböző idegen nyelveken. Számos külföldi egyetemen tanított, nemzetközi testületnek volt tagja. A legelsők között ismerte fel Magyarországon az Európai Gazdasági Közösség létrejöttének jogtudományi jelentőségét. Úttörő szerepet vállalt az Európai Közösség gazdasági jogának mint önálló stúdiumnak a megformálásában, hazai meghonosításában.

Kapcsolata mindvégig aktív maradt az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel. 2010-ben az ELTE alapításának 375. évfordulóján rendezett nemzetközi konferencia fővédnöke volt, idén februárban konferenciával köszöntötték 80. születésnapja alkalmából a jogi karon, néhány héttel ezelőtt pedig vendégként részt vett az ELTE Szenátusának ünnepi közgyűlésén.

Mádl Ferenc temetése 2011. június 7-én, kedden 16 óra 30 perckor lesz a Fiumei úti Nemzeti Sírkert 28-as számú parcellájában.

A Mádl professzor úrról írott nekrológ elolvasható az ELTE ÁJTK honlapján

2011.05.30.