Elhunyt Mezei Márta

2012. augusztus 30-án elhunyt Mezei Márta, az ELTE BTK XVIII–XIX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének professzora.

Mezei Márta 1929-ben született, az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarán szerzett magyar–latin szakos tanári diplomát. Végzés után, 1953-tól az ELTE Felvilágosodás és Reformkori Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének tanársegéde lett, ahonnan 1993-ban, négy munkás évtized után, egyetemi tanárként vonult nyugállományba. Kutatásait ezután is töretlenül folytatta, rendszeres jelenlétét a szakmai fórumokon közmegbecsüléstől övezve fenntartotta haláláig. 1971-ben védte meg kandidátusi értekezését, 1992-ben lett az MTA doktora. Tudományos tevékenységéért több elismerést nyert: Oltványi Ambrus-díj (1997), Martinkó András-díj (2001), Toldy Ferenc-díj (2003), Faludi Ferenc-díj (2007).

Kutatóként a felvilágosodás- és reformkori magyar irodalomtörténet, filológia, textológia, műfajtörténet, líratörténet, verstan szinte minden területén otthonosan mozgott, az Irodalomtörténet című szakfolyóiratnak 1978-től 1985-ig volt szerkesztője. Részt vett több alapvető szöveggyűjtemény, tanulmánykötet szerkesztésében (Mesterség és alkotás; Miért szép? A magyar líra Csokonaitól Petőfiig; Szöveggyűjtemény a felvilágosodás korának irodalmából, I–II.), kutatásaihoz kapcsolódóan több hiánypótló antológiát állított össze, például Berzsenyi Dániel, Eötvös József, Virág Benedek és Kölcsey Ferenc költeményeiből. Önálló munkái: Történetszemlélet a magyar felvilágosodás irodalmában (Bp., 1958); Felvilágosodás kori líránk Csokonai előtt (Akadémiai, 1974); Nyilvánosság és műfaj a Kazinczy-levelezésben (Argumentum, 1994); A kiadó mandátuma (Debrecen, Kossuth Egyet. K. 1998).

ELTE BTK

2012.09.10.