Elhunyt Molnárné Batári Ilona

Az ELTE Tanító és Óvóképző Kar Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszékének oktatója, Molnárné Batári Ilona adjunktus 2013. augusztus 31-én elhunyt. 2002 óta tanított a TÓK-on. Temetése 2013. szeptember 6-án, pénteken 13 órakor lesz a Budakeszi temetőben.

1988-ban végzett az ELTE BTK-n, német-történelem szakon. 1993–2000-ig Bécsben élt, ahol lehetősége nyílt Montessori gyermekcsoportok és óvodák folyamatos tanulmányozására. 2002 szeptembere óta tanított az ELTE Tanító és Óvóképző Karán, előbb lektorként Nyelv- és stílusgyakorlatot és a német nemzetiségi célnyelven tanított tárgyak – környezetismeret, ének és testnevelés – módszertanát, majd a Német nyelvű országok kultúrtörténetét és a Német nyelv tanításának módszertanát. Tantárgypedagógusként Műveltségterületi csoport előtti tanítási gyakorlatra kísérte a német nemzetiségi szakirány hallgatóit. Aktívan részt vett a Német nemzetiségi óvodapedagógus szakirány tantárgyelemeinek kidolgozásában. A kétnyelvűség elmélete és gyakorlata I.-II. és a Gyermekirodalom tantárgyhoz jegyzeteket készített és tanította a nemzetiségi tantárgy-pedagógiai tárgyakat, valamint megszervezte az óvodai nemzetiségi gyakorlatot és elkísérte oda hallgatóit.

2011 júniusában PhD fokozatot szerzett a Schwäbisch Gmünd Pedagógiai Főiskolán, Aspekte des bilingualen Sachunterrichts an ungarischen Grundschulen – Vorschläge für eine praxisgeleitete Methodik címmel. 2003 szeptemberétől a német szakcsoport vezetője, 2004-től az Oktatási Bizottság tagja volt. A német szakcsoport programjainak szervezésében aktív szerepet vállalt, módszertani napokat, továbbképzéseket szervezett.

ELTE TÓK

2013.09.03.