Elhunyt Pölöskei Ferenc

2017.01.04.
Elhunyt Pölöskei Ferenc
2016. december 19-én, életének 87. évében elhunyt Pölöskei Ferenc történész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának professor emeritusa, korábbi dékánja, az MTA rendes tagja.

Pölöskei Ferenc 1949-ben kezdte meg egyetemi tanulmányait az ELTE Bölcsésztudományi Kar magyar–történelem szakán, ahol 1953-ban szerzett tanári diplomát. Diplomájának megszerzése után a BTK új- és legújabbkori magyar történelem tanszékén lett tanársegéd. 1958 és 1962 között adjunktus volt, majd 1962 és 1970 között egyetemi docensként dolgozott. 1970-ben vette át egyetemi tanári kinevezését. 1972-ben bízták meg a tanszék vezetésével. 1982-ben a Bölcsészettudományi Kar dékánjává választották, amely tisztséget 1990-ig töltötte be.

1960-ban védte meg a történettudományok kandidátusi, 1969-ben akadémiai doktori értekezését. Az MTA Történettudományi Bizottságának, az Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottságnak, valamint a Művelődéstörténeti Bizottságnak lett tagja. 1987-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1995-ben annak rendes tagjává választották. 2001 óta a Bölcsészettudományi Kar professor emeritusa, 2010 óta az ELTE díszdoktora.Pölöskei Ferenc (középen) a 2010-es díszdoktoravatáson

Pölöskei Ferenc kutatásai a dualizmus korának egészére kiterjedtek, de elsősorban a politikai rendszerek modern kori kialakulása, ezen belül is a kormányzati struktúra és a polgári többpártrendszer működése érdekelte. A hagyományos politikatörténeti tematikákat a jogrendszerek irányába tágította. A forráskutatás mellett mindennapjait a szívós idegennyelv-tanulás, a hazai jogrendszerek szakirodalmában való elmélyedés töltötte ki. Munkásságát Pázmány Péter felsőoktatási díjjal és Akadémiai Díjjal is jutalmazták.

Temetése 2017. január ­­10-én,14 óra 30 perckor kezdődik a Farkasréti temető Makovecz ravatali termében a református egyház szertartása szerint.

Gyászjelentés

Forrás: MTA