Elhunyt Prékopa András

2016.09.27.
Elhunyt Prékopa András
Életének 88. évében 2016. szeptember 18-án családja körében elhunyt Prékopa András akadémikus, professor emeritus, az ELTE egykori tanszékvezető egyetemi tanára, az operációkutatás és a valószínűség-számítás jelentős kutatója. Temetése 2016. szeptember 29-én 14 órakor a Fiumei úti sírkertben lesz.

Prékopa András 1929. szeptember 11-én született Nyíregyházán, 1947-ben érettségizett a Kossuth Lajos Gimnáziumban. Ezt követően a Debreceni Egyetemen 1952-ben matematika-fizika-ábrázoló geometria szakos diplomát szerzett. 1956-ban védte meg kandidátusi disszertációjat, melyet a Bolyai János Matematikai Társulat Grünwald Géza-díjjal jutalmazott, 1971-ben pedig megvédte akadémiai doktori értekezését.

1956 és 1968 között az ELTE egyetemi tanára, majd a Budapesti Műszaki Egyetem tanára. Félállásban 1970 és 1985 között az MTA Számítástechnikai Központ Operációkutatási Osztályának, majd az MTA SZTAKI Alkalmazott Matematikai Főosztályának Alapító főosztályvezetője volt. 1979-ben az MTA levelező taggá, majd 1985-ben rendes taggá választotta. 1983-ban az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára lett az általa alapított Operációkutatási Tanszéken. 1985-ben elfogadta az amerikai Rutgers University meghívását, ahol a statisztika, matematika és operációkutatás kiemelt professzoraként dolgozott.

A Mexikói Mérnöki Akadémiának 1977-ben lett külső tagja. A Magyar Operációkutatás Társaságnak 1991-ben alapító tagja és tiszteletbeli elnöke, 1996-ban pedig a Bolyai János Matematikai Társulat választotta tiszteletbeli elnökévé. Alapító főszerkesztője volt az 1979-ben indult Alkalmazott Matematikai Lapoknak, 1981 és 1989 között pedig a Mathematical Programming Society Stochastic Programming bizottsága elnökeként tevékenykedett.

Tudományos munkásságának jellemzője az elmélet és az alkalmazás magas színvonalú egységének megvalósítása. Ennek nagyszerű példái azok a vízügyi, villamosenergiaipari, termelési, közgazdasági, pénzügyi, biológiai és egyéb alkalmazások, amelyekben az általa megfogalmazott modelleket és eljárásokat alkalmazták. Prékopa András irányításával 58-an szereztek tudományos fokozatot.

1992-ben a Bolyai János Matematikai Társulat neki adományozta a Szele Tibor-emlékérmet, 1996-ban Széchenyi-díjat kapott, 2002-ben átvette az Arany János Kuratóriumi Nagydíjat, 2003-ban pedig neki ítélték az Európai Operációkutatási Társaságok Aranyérmét. 2005-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést, 2012-ben Khachiyan-díjat kapott, végül 2014-ben elnyerte az Informs Society Elnöki Díját.

Tudományos pályafutása során húsz könyvet publikált, több száz tudományos dolgozatot közölt és 150 ismeretterjesztő és egyéb művet írt. Könyvei között a legfontosabbak a Valószínűségelmélet, a Lineáris Programozás, Sztochasztikus Programozás, valamint az újonnan megjelent Scheduling of Power Generation, melynek első szerzője.

Forrás: ELTE TTK