Elhunyt Priszter Szaniszló

Életének 94. évében, 2011. január 13-án elhunyt Dr. Priszter Szaniszló, a biológiai tudományok doktora, egyetemi docens, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Füvészkertjének egykori igazgatója. A jogi diploma megszerzése (1940) után a botanika iránti egyre fokozódó érdeklődése 1950-től egész életére a tudomány szolgálatába állította. 1964-ben került az ELTE Botanikus Kertjébe, s lett annak igazgatója 1967-től nyugdíjba vonulásáig.

1971-ben nemzetközi konferencia szervezésével, kiállítás rendezésével ünnepelte meg a Füvészkert alapításának 200 éves évfordulóját. A Balkánon, Kis- és Közép-Ázsiában tett gyűjtőútjai nyomán a Kert élő növénygyűjteményei jelentősen gyarapodtak. Hosszú éveken keresztül folytatott kitartó utánjárása adott lehetőséget arra, hogy felépülhessen (1984-ben) a Füvészkert sok kis üvegháza helyén az egyre gyarapodó trópusi növénygyűjtemény számára az új, az 1980-as években korszerűnek számító üvegház. Idehaza az elsők között ismerte fel a gyomnövények kutatásának fontosságát, az adventív gyomok veszélyt rejtő terjedését. A hazai természetvédelem területén is úttörő munkát végzett. Már 1974-ben felhívta a figyelmet a növényvilág Budapest és környékén kimutatható pusztulásának, elszegényedésének méreteire. (A biológiai sokféleség megőrzése csak 1992-től lett hivatalos nemzetközi célkitűzés). Több száz magyarországi növény védelmére tett javaslatot, abban az időben, amikor még csupán egyetlen faj élvezett törvényes védettséget az országban.

A botanika magyar szaknyelvének tökéletesítése érdekében 1961-ben jelent meg A növényszervtan terminológiája című magyar–latin–német nyelvű szakszótára, mely a morfológiai, rendszertani tudományok nélkülözhetetlen segédkönyve. A magyar népi növénynevek gazdag gyűjteményét – A magyar növénynevek szótárát – Csapody Verával állította össze. Növényneveink címen 1998-ban megjelent szótára 50 ezer növényfaj latin és magyar nevét adja meg.

ELTE Füvészkert

2011.02.17.