Elhunyt Sári János

2016.09.08.
Elhunyt Sári János
Életének 79. évében, 2016. augusztus 24-én elhunyt Sári János professor emeritus, az Alkotmányjogi Tanszék volt egyetemi tanára, az MTA doktora, a Magyar Alkotmányjogászok Egyesületének alapítója és volt elnöke. A római katolikus egyház szertartása szerinti búcsúztatására 2016. szeptember 15-én 15 órakor Gödön, a Pesti úti temetőben kerül sor. Az elhunytat az Eötvös Loránd Tudományegyetem saját halottjának tekinti.

Sári János 1962-ben végzett summa cum laude az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 1966-ig a közigazgatásban dolgozott, ettől kezdve az ELTE Államjogi Tanszékén adjunktus. 1975–1989 között a Politikai Főiskolán docens. 1984–85-ben több hónapig kutató munkát végzett az amerikai Berkeley Egyetemen. 1990-től 2008-ig, nyugdíjba vonulásáig az ELTE-n tanított, 1996-tól egyetemi tanárként, 2000-től professor emeritus. Folyamatosan tartott előadásokat, megalakulásától kezdve az Alkotmányjogi Tanszék PhD szemináriumának volt felelőse. MTA doktori címét A hatalommegosztás történelmi dimenziói és mai értelme, avagy az alkotmányos rendszerek belső logikája című értekezése alapján kapta.

Főbb kutatási területei: az állampolgárok alapjogai, különösen a tulajdonjog és a gazdasági, szociális jogok, a jogforrások, a kormányzati rendszer, a köztársasági elnöki intézmény, a kormány. Több évig volt a Magyar Alkotmányjogászok Egyesületének elnöke. Egyetemi tankönyveket, jegyzeteket írt. Társszerkesztője (Halász Józseffel), társszerzője (Dezső Mártával és Kukorelli Istvánnal) az 1986-ban megjelent Állami intézmények a politikai rendszerben című kötetnek. A Kukorelli István által szerkesztett Alkotmánytan I. társszerzője, az Alkotmánytan II. Alapjogok első három kiadásának szerzője, jelenlegi kiadásában Somody Bernadette-tel társszerzőségben.

Forrás: ELTE ÁJK