Elhunyt Vadász Sándor

2017.09.05.
Elhunyt Vadász Sándor
Az ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszékének nyugállományú professzora 87 éves volt. Temetése 2017. szeptember 6-án lesz a Rákoskeresztúri Köztemetőben. 

Vadász Sándor 1930. február 3-án született Kaposvárott. Az érettségi vizsgát követően 1948-tól az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytatta tanulmányait magyar-történelem szakon. 1952-ben szerzett diplomát, majd az ELTE BTK Újkori Egyetemes Történelem Tanszékére került tanársegédnek. Az 1956-os forradalomban játszott szerepe miatt áthelyezték az ELTE BTK Történeti Könyvtárába, ahol 1968-ig dolgozott, ugyanakkor, a kádári konszolidációt jellemző engedmények révén 1964-től aspiráns lehetett, és megvédte kandidátusi értekezését.  A ’60-as évek közepén ösztöndíjjal Párizsban kutatta a nagy francia forradalom történetét, majd 1969-től visszakerült az ELTE BTK Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszékére, ahol adjunktus, majd egyetemi docens lett.

Az 1970-es évektől hangsúlyosabban eszmetörténettel kezdett foglalkozni. Az évtizedek során a nappali és levelező képzésben több ezer történelem szakos hallgatóval ismertette meg a „hosszú”  XIX. század egyetemes történetét.  A ’80-as évek elejétől rendszeres előadója volt az ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Karának is. Akadémiai doktori értekezését 1989-ben védte meg, majd egyetemi tanári kinevezést kapott.  2000-ben vonult nyugalomba, de

továbbra is aktív részese maradt az ELTE BTK Új-és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszékén zajló munkának.

Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola professor emeritus címet adományozott neki. 1969 és 1979 között a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) országos választmányának titkára volt, s ezen a poszton jelentős szerepet vállalt a hazai és nemzetközi történetírás új eredményeinek népszerűsítésében, az írott sajtóban és a Magyar Rádióban évtizedeken keresztül. 2012-ig tanított az ELTE-n és Egerben, de ezután is találkozhattunk vele a Történeti Intézet különböző rendezvényein.  Nyolcvanadik születésnapjára munkatársai, tanítványai ünnepi kötettel lepték meg.

A professzor 2017. augusztus 18-án hunyt el budapesti otthonában. Temetése 2017. szeptember 6-án 11 óra 45 perckor lesz a Rákoskeresztúri Köztemetőben.

Forrás: ELTE BTK