Elhunyt Vass János

2016.02.29.
Elhunyt Vass János
2016. február 21-én elhunyt Vass János habilitált egyetemi docens, az Állam- és Jogtudományi Kar Agrárjogi Tanszékének vezetője. Búcsúztatására és temetésére 2016. március 7-én 11:00-kor kerül sor a budakeszi temetőben. Vass Jánost az Eötvös Loránd Tudományegyetem saját halottjának tekinti. (Táviratcím: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Agrárjogi Tanszék, 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. fsz. 19.)

Vass János 1951. július 20-án született Heves megyében, 1975-ben szerzett diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 1975 óta, több mint negyven éve dolgozott az Agrárjogi Tanszéken, kezdetben tudományos ösztöndíjas gyakornokként, majd tanársegédként, illetve adjunktusként. 1994-ben nevezték ki egyetemi docensnek, a Tanszéket 1996 óta vezette. Részt vett az agrárjog című tárgy tematikájának és tananyagának részletes kimunkálásában és folyamatos fejlesztésében. Több ciklusban volt tagja a Kari Tanácsnak, a Doktori Tanácsnak és a Kari Tanács által létrehozott Kari Elhelyezési Bizottságnak. 2007-ben habilitált „A termőföldek, az erdők, a természetvédelmi területek szabályozása és tulajdoni használati korlátaik” című dolgozattal.Egyetemi oktatói munkája mellett részt vett a 2006-ban indított igazságügyi szervező szak előkészítésében, akkreditáltatásában, valamint vezette is a szakot. Tanszéki munkája mellett 1977 és 1982 között az ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégium jogász részlegének igazgatója volt, részt vett a Jogi Továbbképző Intézet által szervezett különböző kurzusok oktatásában, több évig oktatott a jogtanácsosi szakvizsga előkészítő tanfolyamokon. 1982 és 1987 között a Magyar Jogász Szövetség Szövetkezeti Jogász Tagozata Országos Vezetőségének titkára. A CEDR Magyar Agrárjogi Egyesület tagja és elnökhelyettese volt.

Kutatási területe elsődlegesen a földtulajdoni és földhasználati viszonyok elemzése, e körben részt vett egy, az Igazságügyi Minisztérium által koordinált kutatásban, amelynek tárgya a személyi földtulajdon mobilizálása volt. Átfogó program keretében végzett kutatást a mezőgazdasági rendeltetésű földek tulajdoni és használati viszonyainak sajátosságairól a földadó funkcionálása szempontjából. Az 1994-ban megvédett kandidátusi disszertációjának témája: a földtulajdoni és földhasználati viszonyok alakulása, illetőleg a rendszerváltás hatása a magyarországi földtulajdoni és földhasználati viszonyokra. Foglalkozott az erdők és a természetvédelmi területek tulajdoni és használati viszonyainak kérdéskörével, a vadászati jog szabályozásával, továbbá a magyar agrárpiaci rendtartás szabályozásának alakulásával, illetőleg annak harmonizálásával az EU normákhoz. Részt vett törvényelőkészítő bizottságok munkáiban. A ’90-es években a németországi Trier-i Egyetemen folytatott kutatásokat, az ingatlanforgalom, annak korlátozása valamint agár-környezetvédelmi tárgykörökben.