Elhunyt Zöldhelyi Zsuzsa

87 éves korában elhunyt Zöldhelyi Zsuzsa (1928–2015), a Bölcsészettudományi Kar egykori címzetes egyetemi tanára.

Zöldhelyi Zsuzsa Budapesten született, 1945 és 1948 között a Pázmány Péter Tudományegyetem angol-francia-orosz szakán tanult, majd 1948-tól a Leningrádi Állami Egyetem orosz szakán folytatta tanulmányait, ahol 1951-ben filológusi diplomát szerzett. Első publikációja 1950-ben jelent meg Petőfi verseinek legkorábbi orosz közléséről, első könyve Turgenyevről 1964-ben. Pályáját a Lenin Intézet adjunktusaként kezdte (1951–1956), 1956-tól az ELTE Orosz Filológiai Tanszékén dolgozott először adjunktusként (1956–1963), majd docensként 1992-es nyugdíjazásáig, ezt követően is tanított az általa is alapított doktori programon. 1961-ben szerzett kandidátusi, majd 1990-ben irodalomtudományok doktora fokozatot.

Fő oktatási és kutatási területe a 19. század prózája és a századforduló orosz irodalmának előzményei a 19. században, elsősorban Turgenyev és Goncsarov művei voltak. Jelentős munkát végzett az összehasonlító irodalomtudományban, az orosz irodalom magyarországi fogadtatása, az összehasonlító műfordítás-történet és recepciótörténet terén, amelynek gyümölcse többkötetes tankönyvsorozata, az Orosz írók magyar szemmel. Nevéhez fűződik a háború és egyben rendszerváltás utáni egyetlen orosz irodalomtörténet szerkesztése (Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940-ig, Bp., 1997.)

Számos nemzetközi konferencián szerepelt 1963-tól kezdve – elsősorban Oroszországban, Bulgáriában, Csehszlovákiában és Németországban, nemzetközi szlavisztikai konferenciákon. Zöldhelyi Zsuzsa több tudományos testület aktív tagja volt: a Moszkvai Állami Bölcsészettudományi Egyetem (RGGU) Nemzetközi Tudományos Tanácsának, a Nemzetközi Szlavisztikai Komité magyar nemzeti bizottságának, az MTA Doktori Bizottsága irodalomtudományi szakbizottságának és az MTA Modern Filológiai Bizottságának, valamint a Modern Filológiai Társaság Műfordítói szakosztályának társelnöke. Akadémiai szaklapok szerkesztésében is tevékenyen részt vett, a Studia Slavica és a Filológiai Közlöny szerkesztőbizottsági tagjaként. A hetvenedik születésnapjára készült tisztelgő kötettel indult útjára az általa is alapított „Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában” doktori programon a Dolce Filologia sorozat.

(A professzor asszony életútjának ismertetése Hetényi Zsuzsa professzor asszony írásán alapul, a nekrológ a Bölcsészettudományi Kar honlapján olvasható.)

2015.12.14.