Elhunyt Zrinszky László

2016.11.08.
Elhunyt Zrinszky László
Életének 89. évében, 2016. november 2-án elhunyt Zrinszky László egyetemi tanár, nevelésfilozófus, a magyarországi pedagógia-andragógia egyik meghatározó személyisége.

Zrinszky László 1927-ben született Budapesten, az andragógia „nagy generációjának” tagja lett, az MTA doktora, az MTA Pedagógiai Bizottság és a Felnőttképzési Albizottság tagja, az ELTE Neveléstudományi Intézet Neveléstudományi Doktori Iskola alapító külső tagja, évtizedekig tevékenykedett a Magyar Pedagógiai Társaság Neveléselméleti Szakosztályában. Munkássága a művelődésfilozófia, a kulturális kommunikációelmélet, a tanulás-módszertan, a politikai andragógia területeire terjedt ki. "Iskolateremtő személyiség, széleskörű műveltség, interdiszciplináris megközelítés, komplex szemléletmód jellemzi kultúra és neveléstudományi kutatásait, pedagógiai-andragógiai szakírói munkásságát" - írta róla 85. születésnapja alkalmából egyik tanítványa, Kraiciné Szokoly Mária.

A professzor harminc éven át az ELTE Neveléstudományi Tanszékének, majd Intézetének tanára és egyik kiemelkedő alakja volt, akinek munkásságában a kutatás és a tanítás mindig együtt és egymástól elválaszthatatlan módon jelent meg. Oktatói és szakírói munkássága jelentős mértékben járult hozzá a felnőttkori tanítás-tanulás tudományának hazai megalapozásához és fejlődéséhez. Az elmúlt fél évszázad alatt megjelent írásai, egymásra épülő könyvei évtizedek óta alapirodalmat jelentenek az őt követő generációk számára. Zrinszky Lászlót az ELTE saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.

Forrás: ELTE PPK