Elindul a Stratégiai Adatbázis

2015. október 1-jén elindul az Eötvös Loránd Tudományegyetem Stratégiai Adatbázisa, amely közel két éves fejlesztés eredményeként jött létre. A belső használatra készült adatbázisban az Egyetem oktatói és kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottainak oktatói és tudományos teljesítményével kapcsolatos adatokat gyűjtik.

Az adatbázis létrehozását Mezey Barna rektor az egyetemi vezetés támogatásával kezdeményezte. A gyűjtemény összeállítását a Rektori Kabinet Adat-, és Stratégiai Információkezelési Iroda koordinálta, az Egyetem Tudományos Tanácsával, az ELTE BTK Könyvtár és Információtudományi Intézetével és az ELTE BTK Történeti Intézetével együttműködve. A stratégiai összeállítás legfontosabb célja, hogy rendelkezésre álljanak az Intézményfejlesztési Terv aktualizálásához kapcsolódó információk, valamint az ELTE tudományos potenciáljának méréséhez és értékeléséhez szükséges adatok. Az egyetlen gombnyomással lekérdezhető információk segítségével könnyebben szervezhetővé válik a képzés és kutatás, gördülékenyebbé tehető a kötelező adatszolgáltatás.

A sta.elte.hu címen elérhető adatbázis belső használatra készült, az egyetemi és kari vezetők rendelkeznek hozzáférési joggal, az adatok jellemzően összesített, statisztikai formában használhatók. Fontos újdonság, hogy az egyetemi pályázati igények benyújtásához október 1-től a Stratégiai Adatbázis teljes körű feltöltése is szükséges. Az új rendszert a NEPTUN-nal és az EPER-rel (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer) is összekötötték, valamint átvették az adatokat a Magyar Tudományos Művek Tárából is. A szabályozás szerint az adatok feltöltéséről az oktatóknak kell gondoskodnia, de van arra lehetőség, hogy az erre kijelölt MTMT-adminisztrátor segítségét kérjék.

Jelenleg körülbelül 1700 fő adatai szerepelnek az adatbázisban: az oktatói és tudományos teljesítményről szóló információk között például összegyűjtötték a konferencia-részvételekről, doktori témavezetésekről és szerkesztőbizottsági tagságokról szóló adatokat. Az adatbázist folyamatosan frissítik a már meglévő adatokkal, illetve a beérkezett észrevételek alapján a szükséges kiegészítésekkel. A visszajelzéseket ezen az e-mail címen várják.

2015.09.30.