Elindult a HunQuTech

2018.02.09.
Elindult a HunQuTech
Kvantumbitek előállítása, megosztása és kvantuminformációs hálózat létrehozása a célja annak az új, kutatóhelyeket és ipari cégeket tömörítő konzorciumnak, amelyben az ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék is közreműködik az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont vezetésével.

A több hazai kutatóhely és csúcstechnológiát kínáló vállalat összefogásával megalakult HunQuTech a következő négy évben az NKFI Alap támogatásával összesen mintegy 3,5 milliárd forint értékben végezhet a kvantumtechnológiai rendszerek kiépítéséhez szükséges kutatásokat. A nagyszabású program nyitórendezvényét 2018. február 7-én az MTA Székházában tartották.

„Különösen szerencsés nagyobb volumenű kutatást indítani, hiszen így több csoport dolgozik, és ha valamelyik el is akad, az általa elért eredmények beépülhetnek mások munkájába” – mondta el köszöntőbeszédében Lovász László, az MTA elnöke, aki arról is beszélt, hogy a Microsoftnál töltött évei alatt maga is megismerkedett egy kvantumszámítógép matematikai alapjaival foglalkozó kutatócsoport munkájával.

Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke kiemelte: a 3,5 milliárd forintos támogatással most induló Nemzeti Kvantumtechnológiai Program a tematikus nemzeti programok sorába illeszkedik. Az NKFI Alap eddig mintegy 80 milliárd forint keretösszeggel 16 tematikus programot finanszírozott a főbb társadalmi, gazdasági, környezeti kihívásokhoz kapcsolódó szakterületeken. Pálinkás József hozzátette: ezek a programok a felfedező kutatások társadalmi és gazdasági hasznosulását ösztönzik egy-egy olyan stratégiai területen, ahol a hazai kutatói kiválóság a legversenyképesebb lehet, ezért

a Nemzeti Kvantumtechnológiai Program is az akadémiai, felsőoktatási és vállalati kutatóhelyek összefogásával valósul meg.

A HunQuTech célja, hogy a következő négy évben létrehozzon egy, a kvantummechanika elvei által garantált biztonságos kommunikációhoz szükséges egyfoton-forrást, egy összefonódott fotonpár-forrást, valamint egy mind szabad térben, mind optikai kábelen keresztül működő kvantumkommunikációs rendszert. Célozza emellett különböző fizikai elveken alapuló kvantummemóriák létrehozását, amelyek elemi építőkövei lehetnek a kvantummechanikában rejlő számítási lehetőségeket kiaknázó jövendőbeli eszközöknek, egy- és kétbites kvantumlogikai kapuk megalkotását, egy, a mágneses mezőt nagy térbeli felbontással mérő eszközt, amely az optikailag detektált mágneses rezonanciát használja, illetve új algoritmusokat a kvantumfizikai rendszerek hatékony szimulációjára.

A projekt tevékenységeiben a kvantumtechnológia mind a négy „pillére” megjelenik, amelyeket a terület vezető kutatói egy részletes tanulmányban, a Quantum Manifestóban határoztak meg, és amelyet átvett az EU H2020 Quantum Technologies Flagship Program is.

A HunQuTech kvantumtechnológiai konzorcium vezetője az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont. Tagjai: BME TTK Fizikai Intézet; BME VIK Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék; BME VIK Egyesült Innovációs és Tudásközpont; ELTE TTK Fizikai Intézet Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék; MTA EK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Mikrotechnológiai Osztály; BHE Bonn Hungary; Ericsson Magyarország; Femtonics; Nokia Bell Labs.

Forrás és fotó: MTA