Elindult a jelentkezés az Egyetemi Anyanyelvi Napokra!

2019.02.20.
Elindult a jelentkezés az Egyetemi Anyanyelvi Napokra!
Az Egyetemi Anyanyelvi Napok programsorozatának központi témája idén a tudománykommunikáció. A versenyekre az ELTE minden karáról várnak indulókat.

"Egypercesek a nyelvről" pályázat 

A pályázóknak az alább felsorolt témák valamelyikét kell feldolgozniuk a megadott műfajok egyikének keretein belül, maximum A4-es oldalnyi terjedelemben. Egy pályázó legfeljebb két különböző pályázati anyagot adhat be (amelyeknek a választott téma és/vagy a választott műfaj szempontjából különbözniük kell egymástól). A választható témák: nyelv és társadalom, magánhangzó-harmónia, illetve szaknyelv. A választható műfajok: vers, dal, dalszöveg; novella; kép (fénykép, rajz, ábra), képregény, mém vagy logó. Beküldési határidő: március 3.
További információ

Tudománykommunikációs verseny

A résztvevők 3 percben, szabadon választott prezentációs eszközökkel és módokon mutathatnak be egy általuk választott tudományos témát vagy kutatást.  A jelentkezési határidő március 1., a verseny időpontja: március 6., 14.30–16.00
További információ

Nyelvhasználati verseny

A 60 perces, egyfordulós írásbeli verseny a következő témakörökből meríti feladatait: nyelvi változatok, szókincsbeli változatosság, szólás- és közmondáskincs, nyelvi kreativitás, napjaink nyelvhasználata és új nyelvi jelenségek, nyelv és kultúra, művelődéstörténeti, névhasználati kérdések. A feladatok megoldásához nem szükséges nyelvészeti előképzettség, fontosabb a kreativitás, a magyar nyelv változatos alkalmazásának képessége. A jelentkezési határidő március 1., a verseny időpontja: március 8., 9.00–10.00
További információ

Versmondó verseny

A versenyzőknek egy kötelező és egy szabadon választott verset kell előadniuk. A kötelező vers: Ady Endre: Szeretném ha szeretnének. A szabadon választott mű egy XIX–XXI. századi magyar költő verse lehet (max. 5 perc). A jelentkezési határidő március 6., a verseny időpontja: március 8., 10.00–11.00
További információ

„Nyelvi kalandozások” verseny  

A verseny során kreatív nyelvhasználati feladatokból, érdekességeken keresztül ismerhetők meg a nyelvi kisebbségek, szubkultúrák; több állomás játékos feladatai segítik az ezekkel kapcsolatos tények, tapasztalatok, kiaknázható értékek megismerését vagy bővítését. A Jelentkezési határidő március 1., a verseny időpontja: március 8., 10.00–11.00
További információ

„Szép beszéd, helyes kiejtés” verseny

A versenyzőknek két, 1–1 gépelt oldalnyi, 2–3 percnél nem hosszabb, magyar szerzőtől származó 20–21. századi esszé- vagy szépprózai szöveget kell felolvasniuk. Az egyik szöveget szabadon választják, ennek felolvasására előzetesen felkészülhetnek (a szöveg nem lehet fordítás, és nem tartalmazhat sok párbeszédes részt). A másikat a verseny helyszínén kapják meg, s 20 perc felkészülési idő után olvassák fel. A jelentkezési határidő március 1., a verseny időpontja: március 8., 11.00–12.00
További információ