Elindult az ELTE TKK Digitális nagyköveti programja

2024.02.27.
Elindult az ELTE TKK Digitális nagyköveti programja
A Tanárképző Központ digitális oktatást támogató képzési programjára tanár szakos hallgatókat, pedagógusokat, gyakorlóiskolai vezetőtanárokat várnak.

A Digitális nagyköveti program az ELTE és az egyetemi gyakorlóiskoláinak oktatói segítségével a tanár szakos egyetemi hallgatókat támogatja az oktatásban alkalmazható digitális megoldások használatában. A program fő céljai közé tartozik leendő oktatók motiválása a digitális eszközhasználatra; az élethosszig tartó tanulás képességének a fejlesztése online tanulási formák segítségével; a szaktárgyhoz kapcsolódó digitális felületek, alkalmazások megismertetése; a magabiztos és hatékony digitális eszközhasználat kialakítása, az online tanulási formák integrálása az oktatásba.

A program keretében szervezett fogadóórákra és tematikus foglalkozásokra elsősorban tanár szakos hallgató, szakmódszertanos oktatókat, gyakorlóiskolai vezetőtanárokat és partnerintézményi pedagógusokat várnak. A digitális nagykövetek március 8-án 09:00 órától személyesen is bemutatkoznak egy online találkozó keretében.

Jelentkezés és további részletek az ELTE Tanárképző Központ honlapján.

A program az RRF-2.1.2-21-2022-00023 sz. „Gyakorlatorientált felsőfokú képzés infrastrukturális és készségfejlesztés az ELTE-n" projekt keretében valósul meg.