Elindult az ENERAG projekt

2018.10.08.
Elindult az ENERAG projekt
A hároméves program célja, hogy nemzetközi kiválósági hálózatépítés révén erősítse az ELTE kutatási és innovációs kapacitását a felszínalatti fluidumok területén. Ennek érdekében a pályázatban az ELTE konzorciumvezetőként együttműködik a Finn Földtani Intézettel (GTK) és a Milánói Egyetemmel (UMIL). A projekt szakmai felelőse Mádlné Szőnyi Judit.

A fluidumok, a felszínalatti víz, a geotermikus és hidrotermális fluidumok s ezek összefüggéseinek ismerete meghatározza a vízgazdálkodás, a geotermikus energiahasznosítás és az ásványi nyersanyagok feltárásának és hasznosításának lehetőségeit. A projekt innovatív gondolata a különböző eredetű felszínalatti fluidumok együttes, rendszer szintű vizsgálata, mely a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra kutatási tevékenységének alapkoncepciója. Mindez

utat nyit a fluidumokkal összefüggő folyamatok jobb megértéséhez és a kinyerésükre alkalmazott technológiák hatékony fejlesztéséhez.

Az ENeRAG (Excellency Network Building for Comprehensive Research and Assessment of Geofluids) projektben számos szakmai továbbképzési workshop, innovációs videoképzés, nyári és téli iskola, szakértői látogatás, hallgatói és kutatói csereprogram, laboratóriumi és terepgyakorlat valósulhat meg, melybe mester- és doktorandusz hallgatók is bekapcsolódnak. A pályázatban a kutatási eredmények és a gyakorlat összekapcsolódik a partnerek – köztük az MBFSZ, az OVF, a BGyH Zrt., a Pannergy és az EU Fire – révén. Ez a konstrukció számottevően hozzájárul a kutatási eredmények összehangolt interpretációhoz, a gyakorlati alkalmazás területén a tudástranszferhez és a jogi szabályozás hatékonyabbá tételéhez. A projekt várhatóan elősegíti a geofluidumok fenntartható hasznosítását Magyarországon és az EU-ban egyaránt.

A pályázat megvalósítása eredményeként az ELTE a geofluidumok területén európai és nemzetközi szinten elismert központtá fejlődhet, és további nemzeti és EU támogatásokat nyerhet el.

Az ENeRAG H2020-Widespread-Twinning projekt szakmai témafelelőse Mádlné Szőnyi Judit, a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra vezetője. A programba bekapcsolódó kutatók: Erőss Anita, Zentainé Czauner Brigitta, Havril Tímea (Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra, Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék), B. Kiss Gabriella (Ásványtani Tanszék) és Galsa Attila (Geofizikai és Űrtudományi Tanszék). A pályázat nyitóeseményét 2018. november 27–29. között tartják.