Elismerés a Magyar Tudomány Ünnepén

2018.11.05.
Elismerés a Magyar Tudomány Ünnepén
A Magyar Tudomány Ünnepének megnyitóján, 2018. november 5-én Magyar Imre geológust, az MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport munkatársát a MOL Tudományos Díjával tüntették ki kimagasló kutatói tevékenységéért.

A MOL Tudományos Díjat a Magyar Tudományos Akadémia és a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. közérdekű célú kötelezettségvállalás alapján 1998. október 31-én alapította azon szakemberek, kutatók jutalmazására, akik a magyar olajbányászat és feldolgozás terén végzett tevékenységükkel maradandót alkottak. Évente egy díj kiosztására kerül sor, amelyet a Földtudományok és a Kémiai Tudományok Osztálya közreműködésével öt tagú kuratórium ítél oda.

A Kuratórium 2018. október 5-i döntése eredményeként a díjat idén Magyar Imre, az MTA doktora kapta „nemzetközileg is kiemelkedő jelentőségű tudományos tevékenységéért, amelynek eredményeként megalkotta a Pannon-medence új rétegtani adatok szintézisén nyugvó, egyedülálló és integrált kronosztratigráfiai rendszerét”. Egész pályáján végigfutó őslénytani tudományos vizsgálatait kiegészítette más tudományos módszerekkel (pl. mágnesrétegtannal és izotópos kormeghatározással), majd ezeket ötvözte a szénhidrogén-kutatás ipari gyakorlatában kiemelkedően fontos, szekvencia-sztratigráfiának vagy szeizmikus sztratigráfiának nevezett módszer eredményeivel is. Alapkutatási eredményei így a Pannon-medence felszín alatti kőolaj- és földgáztelepeinek geofizikai és mélyfúrásos kutatásában közvetlenül is hasznosulnak.

A díjátadásra a Magyar Tudomány Ünnepe nyitórendezvényén került sor 2018. november 5-én délelőtt Budapesten, az Akadémia Székházában.

Magyar Imre 1987-ben végzett az ELTE geológus szakján, azóta a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. munkatársa. 1996–1998 között az amerikai Wisonsin-Madison Egyetem Geológia és Geofizikai Tanszékén kutatott, 2012 óta az MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport tudományos tanácsadója. 1995-ben szerzett PhD-fokozatot, 2012-ben pedig az MTA doktora lett. Fő kutatási területe a Pannon-medence késő miocén és pliocén ősföldrajzi és környezeti változásai őslénytani és szeizmikus rétegtani vizsgálatok alapján. Munkáját 2012-ben Koch Antal Emlékéremmel, a Magyarhoni Földtani Társulat ásványtani és földtani tudományokban kimagasló értéket létrehozó szakemberek számára alapított díjával ismerték el.