Elismerések a magyar felsőoktatás napján

2021.09.28.
Elismerések a magyar felsőoktatás napján
2021-ben három korábbi és jelenlegi ELTE-s kutató és oktató részesült elismerésben.

Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszter a 2021. szeptember 1-jei magyar felsőoktatás napja alkalmából Eötvös József-díjat adományozott Riedel Miklósnak, az ELTE Kémiai Intézet nyugalmazott egyetemi docensének. A kitüntetés az oktatói élethivatás melletti elkötelezettség elismeréséért adományozható az életpályájuk során kiemelkedő munkát végző főiskolai, egyetemi oktatóknak. Riedel Miklós 1962-ben az ELTE-n szerzett kémia-fizika szakos tanári oklevelet, 1963-ban kezdett az ELTE Fizikai Kémia Tanszékén dolgozni. Főbb kutatási területei a szekunder ion tömegspektromertia (SIMS), az energiaeloszlás, a kvantifikálás és a környezeti kémia és környezetvédelem az oktatásban.

Szent-Györgyi Albert-díjat kapott Demetrovics Zsolt, az ELTE Pszichológiai Intézet Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, a kar előző dékánja. A díj a felsőoktatás területén kiemelkedő oktatási, kutatási és nevelési munka, illetve iskolateremtő, nemzetközi elismertségű tevékenység elismeréséért adományozható. Demetrovics Zsolt felsőfokú tanulmányokat az ELTE BTK-n folytatott 1992–1998 között. Fő kutatási területe az addiktológia, főként a viselkedési addikciók (játékszenvedély, internetfüggőség stb.). A díjat az ELTE-n folyó pszichológusképzés nemzetközi elismertségét eredményező dékáni, intézetigazgatói és doktori iskolai vezetői munkásságáért, a viselkedési addikciók tudományterületének hazai megalapozásáért, nemzetközi rangú tudományos folyóiratának megalapításáért, kutatási eredményeiért és a pszichológus utánpótlásképzésben vállalt áldozatos munkája elismeréséül kapta.

Probáld Ferenc, az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézet professor emeritusának munkáját Oktatói Szolgálati Emlékéremmel ismerték el, amely a legalább 25 éven keresztül végzett, kiemelkedő oktatási tevékenység elismeréséért adományozható a nyugállományba vonult főiskolai, egyetemi oktatóknak. A professzor 1965-től 2004-ig tanított főállásban az ELTE TTK-n. Kutatási területei: a regionális társadalomföldrajz, a Föld országainak és nagytérségeinek regionális földrajza, a városi környezeti problémák, a középiskolai földrajzoktatás és a földrajztudomány története.

Forrás: Hivatalos Értesítő / NJT