Első helyezés az orvosi szekcióban

2021.04.13.
Első helyezés az orvosi szekcióban
Bár az orvostudomány nem tartozik az ELTE profiljába, idén a TTK hallgatója, Schwarcz Dóra Anett a BME-s Újvári Katinkával közösen egy I. és egy II. helyezést is elért az OTDK-n ebben a szekcióban.  

A 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekcióját a Szegedi Tudományegyetemen szervezte, a rendezvényre online formában 2021. április 6. és 9. között került sor. A 520 pályamunka 13 hazai és határon túli egyetemről érkezett. A szekció 77 tagozatában bemutatott pályamunkák az orvostudomány témaköreinek szinte teljes vertikumát lefedték, a legnépszerűbb témának az élettan, kórélettan, kardiovaszkuláris medicina és idegtudomány bizonyult. A 236 tagú nemzetközi zsűriben többek között Romániából, Ausztriából, Svájcból és az Egyesült Királyságból érkezett szakemberek értékeltek.

Bár az ELTE hagyományosan nem vesz részt ennek a szekciónak a munkájában, idén egy I. és egy II. díjat is szereztünk: Schwarcz Dóra Anett, a TTK hallgatója Újvári Katinkával, BME-s hallgatótársával közösen írt pályázatával az Élettan, kórélettan tagozaton I. helyen, az Anatómia, morfológia, fejlődésbiológia tagozaton pedig II. helyen végzett. Mentortanáraik mindkét esetben Pósfai Balázs és Cserép Csaba voltak. Eredményük értékét növeli, hogy e tagozat iránt idén óriási volt az érdeklődés, és egyikőjük sem orvos- vagy egészségtudományi felsőoktatási intézményben tanul.

A szekció nyitóünnepségén Roska Botond neurobiológus, a bázeli Institute of Ophthalmology Basel igazgatója (a Roska Tamás-díj névadójának fia) tartott előadást, a rendezvény zárónapján pedig a Szegedi Tudós Akadémiával közös programpontként minden érdeklődő meghallgathatta Sir Tim Hunt angol biokémikus előadását, aki 2001-ben Paul Nurse-szel és Leland H. Hartwell-lel megosztva elnyerte az orvostudományi Nobel-díjat a sejtciklus szabályozását végző fehérjék felfedezéséért.

A díjazottak listáját itt olvashatja.