ELTE Innovatív Hallgatói ötletpályázat 2016

2016.02.12.
ELTE Innovatív Hallgatói ötletpályázat 2016
Az ELTE RKK Innovációs Központja ötletpályázatot hirdet az ELTE graduális és posztgraduális képzésén résztvevő hallgatói számára. A pályázat célja egy innovatív, saját ötleten alapuló projekt beindításának elősegítése anyagi, illetve szakmai támogatás nyújtásával.

A cél az ELTE hallgatóinak, doktoranduszainak elképzeléseit piacképes, illetve a társadalom számára hasznos megoldássá formálni, származzanak azok bármely tudományterületről. Lehet akár technológiai fejlesztés az informatikai vagy természettudományokban, a szociológia, szociálpolitika, közgazdaságtan vagy a bölcsészettudományok területén elért új kutatási eredmények gyakorlati alkalmazása az élet bármely területén, beleértve az innovatív oktatási módszereket is. Pályázni a felhívás kritériumainak megfelelően átdolgozott TDK-dolgozattal vagy PhD-értekezéssel is lehet.

Pályázatok benyújthatók egyéni és csoportos formában az ELTE-n aktív hallgató vezetésével. A legsikeresebbnek ítélt pályaművek egyenként 100.000–300.000 Ft díjazásban részesülhetnek. Az ötletpályázatra adható támogatás összértéke 1.100.000 Ft. Az ELTE RKK Innovációs Központ a támogatott pályázók számára a szabadon felhasználható díjazáson túl további segítséget nyújt ötletük megvalósításában, üzleti partner keresésében. A legjobbnak ítélt pályázatok az ELTE Országos Innovációs Napon, 2016 májusában az eredményhirdetést követően prezentáció keretében mutatkozhatnak be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 11. 14:00 óra. A pályázatokat e-mailben és papíron is be kell nyújtani.