ELTE Kutatási pályázat

Az ELTE Tehetséggondozási Tanácsa pályázatot hirdet az Egyetemen folyó – szakokon átívelő vagy multidiszciplináris – kutatások támogatására: a környezeti, társadalmi és gazdasági kérdések munkacsoportokban végzett, problémaorientált vizsgálatát előnyben részesítik. A pályázatra munkacsoportok jelentkezhetnek a kiírási feltételeknek megfelelően elkészített pályázati anyaggal 2015. szeptember 15-ig.

A legfeljebb 2 évig tartó kutatásra elnyert, maximum 2 500 000 Ft kizárólag a kutatás dologi költségeire, eszközvásárlásra és hallgatói díjazásra fordítható. A támogatás felhasználásának végső határideje: a kutatás zárónapját 30 munkanappal megelőző dátum. A fenti célokra a jelenlegi kiírásra a Tehetséggondozási Alapból 15 millió Ft áll rendelkezésre.

A pályázatra csak olyan munkacsoportok pályázhatnak, amelynek vezetője az ELTE-vel munkaviszonyban álló oktató/kutató vagy az ELTE professor emeritusa, és legalább két tagja graduális képzésben résztvevő hallgató, akik az ELTE különböző szakjain folytatják tanulmányaikat. A munkacsoport tagja lehet doktori képzésben résztvevő hallgató is. Kivételesen indokolt esetben a munkacsoport tagja lehet más egyetem hallgatója is.

Pályázati kiírás
Pályázati űrlap és költségvetési terv

2015.05.13.