ELTE-s diákok sikere

2017.02.07.
ELTE-s diákok sikere
Három díjat is nyertek az ELTE joghallgatói és doktorandusza a 2016-ban meghirdetett Weiss Emília Emlékpályázaton, melynek eredményét most hozták nyilvánosságra.

2016 májusában a HVG-ORAC Kiadó és a Családi Jog folyóirat szerkesztőbizottsága az új Polgári Törvénykönyv támogatása mellett azért írt ki Weiss Emília emlékére pályázatot, hogy a joghallgatókat és a jogász végzettséggel rendelkező, de 35. évüket be nem töltött fiatal jogászokat tudományos igénnyel elkészített családjogi témájú dolgozatok megírására ösztökéljék, s ily módon hozzájáruljanak a családjogász Weiss Emília emlékének méltó megőrzéséhez is.

Weiss Emília 1949-től az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszékén dolgozott, kezdetben demonstrátorként, végül professor emeritusként. Évtizedeken át tanított a tanszéken családi jogot; a polgári, a családi és az öröklési jog számos kérdéskörében jelentek meg tanulmányai.

A pályázaton a magyar családjog valamely aktuális kérdésével, intézményével, jogalkalmazási gyakorlatával foglalkozó eredeti tanulmánnyal lehetett részt venni.  A bíráló bizottság, melynek valamennyi tagja egykor Weiss Emília tanítványa, ill. kollégája volt, most hozta nyilvánosságra az eredményeket. A hat díjból hármat ELTE-s diák kapott.

A jogi abszolutóriummal még nem rendelkező egyetemi hallgatók körében Bata Dorottya bizonyult a legjobbnak „Az alternatív vagyonjogi rendszerek megjelenése a Ptk.-ban” című munkájával.  Ugyanitt III. helyezést ért el Darnót Sára Edina „A  gyermek meghallgatásának módja és elvei a családjogi perekben” című pályamunkájával.  Győzelmet hozott az ELTE-nek a 35. évüket még be nem töltött fiatal jogászok kategóriájában Pál Szilvia, az ELTE doktorandusza is, aki „Homokképvariációk egy családjogi peregyezség utólagos korrekciójára” című dolgozatával ért el I. helyezést.

Forrás: ELTE ÁJK