ELTE-s díjazottak a Magyar Biofizikai Társaság kongresszusán

A Magyar Biofizikai Társaság (MBFT) 2015. augusztus 25. és 28. között rendezett XXV. Kongresszusán, a hazai biofizikai műhelyek legfontosabb reguláris rendezvényén számos ELTE-s kutató kiváló munkáját ismerték el.

A Kongresszus záróünnepségén, 2015. augusztus 28-án a társaság elnöke, Mátyus László (Debreceni Egyetem Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet) az MBFT Emlékplakettjét adta át Závodszky Péter Széchenyi-díjas magyar biofizikusnak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, Egyetemünk professor emeritusának. A professzor idén márciusban vehette át a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést az enzimműködés molekulaszerkezeti alapon történő megértésének területén a fizika elveinek és módszereinek alkalmazásával új irányt mutató eredményei, valamint jelentős tudományszervező tevékenysége elismeréseként.

Az MBFT Elnöksége által a 35 éven aluli biofizikus kutatók számára kétévente kiírt Ernst Jenő pályadíjat idén két kutató, Egri Ádám (az MTA Ökológiai Kutatóközpont Duna-kutató Intézetének segédmunkatársa) és Mészáros Bálint (az MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézetének tudományos segédmunkatársa) nyerte el. Az elismerés a kiemelkedő biofizikai tudományos munkát méltányolja. A díjakat Mátyus László adta át a Kongresszus megnyitóján, amikor a díjazottak egy-egy előadásban ismertették kutatásaikat. Egri Ádám „Környezetoptikai kérdések, különös tekintettel a polarotaktikus bögölyök polarizációérzékelésen alapuló viselkedésére” címmel tartott előadást. A díjazott a most elismert eredményeit az ELTE Biológiai Fizika Tanszék Környezetoptika Laboratóriumában érte el doktoranduszként.

A kongresszus záróünnepségén díjazásban részesültek a legjobb posztereket bemutató 35 év alatti fiatal kutatók. Kéri Zsófia az ELTE Biológiai Fizika Tanszék munkatársa a „Laterális géntranszfer rokonság szerinti gyakoriságának vizsgálata című poszteréért az MBFT pénzjutalmát nyerte el.

Az Ernst Jenő pályadíj elődjének számító, fiatal biofizikusnak szóló pályázaton korábban is számos ELTE-s siker született: 2007-ben Solymosi Katalin (ELTE Növényszervezettani Tanszék) kiemelt I. díjat, Hegedüs Ramón II. díjat, Barta András és Bernáth Balázs III. díjat, 2005-ben Hegedüs Ramón I. díjat nyert, utóbbi három kutató az ELTE Biológiai Fizika Tanszék Környezetoptika Laboratórium munkatársa.

MBFT Kongresszus


2015.09.09.