ELTE-s gimnáziumok az élbolyban

2021.10.20.
ELTE-s gimnáziumok az élbolyban
A Radnóti, a Trefort és az Apáczai továbbra is a legjobb tíz magyar középiskola között szerepel a HVG legfrissebb, 2022-es rangsorában.

A HVG ebben az évben is elkészítette a hazai középiskolák százas rangsorát. A toplistát minden évben hét mutató alapján állítják össze, az Országos Kompetenciamérés matematikai és szövegértési eredményeiből, négy érettségi tárgy százalékos eredményének iskolai átlagából és abból az adatból, amely az adott középiskolából a felsőoktatásba bejutó diákok arányát mutatja.

Az országos lista élén álló Eötvös József Gimnáziumot és a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumot az ELTE két iskolája, a Radnóti és a Trefort követi az élbolyban, míg az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium a 6. helyen végzett. A lista első tíz helyéből egyébként kilencet budapesti intézmények foglalnak el, az egyetlen vidéki középiskola a 8-dik helyen álló Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium. A 11–20. helyeken hat-négy arányban osztoznak fővárosi és vidéki intézmények, a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium a 26. helyet szerezte meg.

A Radnótiban 90 tanárra 792 diák jut, az intézményben az emelt szintű érettségin a magyar átlaga 70%, a matematikáé 73%, a történelemé 82% lett. A Trefortban 83-an tanítanak, a diákok száma 595, az emelt szintű érettségin magyarból 76, matematikából 69, történelemből 80%-os átlagos eredmények születtek. Az Apáczaiban a tanárok száma 70, a diákoké 655, az emelt szintű érettségin a magyar, matematika és történelem tárgyak átlaga sorrendben 66, 78 és 77 százalék lett. A szombathelyi Bolyai-gimnáziumban 85 tanár foglalkozik 667 diákkal, akik az emelt szintű érettségin a magyar, matematika és történelem tárgyakból átlagosan 89, 74, illetve 91 százalékos eredményt értek el.

A HVG rangsora külön listán értékeli a felsőoktatási intézmények által működtetett gyakorlóiskolákat, amelyek az oktatás és tehetséggondozás mellett a tanárképzések gyakorlati helyszíneiként is funkcionálnak. Ezen a top-listán az első négy helyet az ELTE intézményei (Radnóti, Trefort, Apáczai, Bolyai) szerezték meg.   

A kiadvány mindezek mellett bemutatja még az egyházi, alapítványi és nemzetközi középiskolák rangsorát, részletesen elemzi a szülőkre váró költségeket, a külföldi továbbtanulás kapcsán megemlíti a holland egyetemek térnyerését az angolokkal szemben, illetve interjút is közöl Mérő Lászlóval, az ELTE PPK Pszichológiai Intézetének professzorával az iskolaválasztás fő szempontjairól.

Forrás: HVG