ELTE-s kitüntetettek 2011. március 15-én

A 2011. március 15. alkalmából kiosztott állami kitüntetések díjazottjai között számos ELTE-st találunk.

A tudományos élet kiemelkedő képviselőinek adományozható Széchenyi-díjat kapott

  • Erdei Anna immunbiológus, az ELTE Immunológiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA rendes tagja az immunválasz kialakulásának mechanizmusa, a természetes immunitás szerepe és az adaptív immunitással való kapcsolódása, az immunfolyamatok szabályozása terén végzett, nemzetközileg is számon tartott tudományos, kutatói munkássága, oktatói, tankönyvírói tevékenysége elismeréseként;
  • Inzelt György, a kémiai tudomány doktora, az ELTE Kémiai Intézet Elektrokémiai és Elektroanalitikai Laboratórium vezetője, az ELTE TTK egyetemi tanára az elektrokémiai kutatásban elért eredményeiért, iskolateremtő tudományos munkássága, oktatói, egyetemvezetői, publikációs és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként;
  • Sólyom Jenő Állami díjas fizikus, az ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézete kutatóprofesszora, az MTA rendes tagja a szilárdtestek elméletében elért eredményeiért, elsősorban a renormálási csoport sokrétű alkalmazásáért, a több évtizedes oktatói tevékenységét összefoglaló, nemzetközi viszonylatban is jelentős három kötetes „A modern szilárdtestfizika alapjai” című tankönyvéért; és
  • Szabó Miklós, az ELTE Régészettudományi Intézet kutatóprofesszora, egyetemi tanár, az ELTE korábbi rektora, az MTA rendes tagja az egyetemes ókortudomány, ezen belül a klasszika-archeológia és a kelta tudományok terén elért eredményeiért, a hazai társadalomtudományi kutatások nemzetközi integrációjához való tevőleges hozzájárulásáért, határainkon túl is nagyra becsült tudományos munkássága, oktatói, egyetemvezetői és szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként.
  • Szintén Széchenyi-díjat kapott É. Kiss Katalin, az MTA levelező tagja, az MTA Nyelvtudományi Intézetének kutatóprofesszora, aki jelenleg a PPKE egyetemi tanára, emellett 1991-től az ELTE Elméleti Nyelvészet Szakcsoportjának tudományos tanácsadója. Ő a magyar nyelv generatív szintaxisának kutatásában és a magyar nyelv szerkezete iránti nemzetközi érdeklődés felkeltésében, a magyar nyelvtan oktatásának megújításában, a generatív nyelvészet módszertanának újításában végzett iskolateremtő tudományos munkásságáért, egyetemi oktatói és szakmai-közéleti tevékenységéért érdemelte ki az elismerést.

A magyar kartográfia terén végzett több évtizedes tudományos, kutatói munkássága, térképész-utánpótlás nevelői, egyetemvezetői, szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként a Magyar Köztársaság érdemrend Középkeresztje (polgári tagozat) kitüntetést vehette át Klinghammer István, az ELTE Informatikai Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékének egyetemi tanára, az egyetem korábbi rektora, az MTA rendes tagja.

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztjét kapta Horváth Attila, a PPKE Jog- és Államtudományi Kar Jogtörténeti Tanszék és az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék egyetemi docense.

Kimagasló színvonalú munkája elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetéssel jutalmazták Kardos Gábort, az ELTE ÁJTK Nemzetközi Jogi Tanszékének vezetőjét, egyetemi tanárt, és Dr. Kiss Gy. Csaba József Attila-díjas irodalomtörténészt, az ELTE nyugalmazott egyetemi docensét. A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével ismerték el a Haas János geológus, az MTA-Eötvös Loránd Tudományegyetem Geológiai Kutatócsoport vezetője által végzett több évtizedes, magas színvonalú munkát. A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehette át Dr. Matskási Istvánné, a XIV. kerületi ELTE Radnóti Miklós Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium vezetőtanára. Kurucz Mihály, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi docense az ingatlan-nyilvántartás fejlesztése érdekében végzett munkájáért Fashing Antal-díjat kapott. A nemzeti ünnep előtt néhány nappal Nagy Marianna, az ELTE ÁJTK Közigazgatási Jogi Tanszékének habil. egyetemi docense az európai jogharmonizációért és a közigazgatás korszerűsítéséért végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként Nagy Tibor Gyula-díjat vehetett át. Pro Régió Díjat kapott Schwertner János, az ELTE Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék megbízott előadója, a hazai, kiváltképp a Dél-alföldi régióban végzett, a területfejlesztési intézményrendszer kiépítésében, valamint a területfejlesztés társadalmasításában végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.

Az összes díjazott

2011.03.16.