ELTE-s kitüntetettek a Magyar Tudomány Ünnepén

2016.11.04.
ELTE-s kitüntetettek a Magyar Tudomány Ünnepén
2016. november 3-án az MTA Dísztermében a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitóján ELTE-s oktatók tudományos munkásságát is elismerték: Eötvös József-koszorúval tüntették ki Finszter Géza egyetemi tanárt, Galácz András professor emeritust és Schipp Ferenc professor emeritust, a Pungor Ernő-díjat pedig Michucz Viktor egyetemi docens vehette át.

"Az MTA részt vesz az össztársadalmi jelentőségű kérdések feltárásában" – mondta Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, az ELTE egyetemi tanára ünnepélyes köszöntőjében, majd kiemelte, hogy ahogy a tudomány ereje növekszik, úgy növekszenek az emberiségre leselkedő veszélyek is, melyekre egyre inkább csak a tudomány eszközeivel lehet – ha lehet – választ találni. Hozzátette: "a megoldások keresésében nem egy-két tudományágnak van szerepe: csak a multidiszciplináris kutatások, a természet- és társadalomtudományok szoros együttműködése találhat érdemi válaszokat." Beszédében kitért arra is, hogy a Magyar Tudományos Akadémia megpróbál keretet adni az ilyen multidiszciplináris kutatásoknak, amely azonban nem könnyű feladat, hiszen a különböző tudományok értékrendszere, kultúrája gyakran összeütközik egymással. Hangsúlyozta, hogy egyelőre még csak tanulják azt, hogy hogyan lehet különböző kutatóhelyek és különböző tudományok együttműködését megszervezni.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének döntése alapján kiemelkedő tudományos életművük elismeréseként

Eötvös József-koszorúval tüntettek ki hét tudóst, köztük három ELTE-st.

Finszter Géza, az MTA doktora, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék egyetemi tanára a modern rendészeti jog megalkotásáért, a büntetőjog, a büntető eljárásjog, a közigazgatási jog, valamint a kriminalisztika-kriminológia területén végzett kutatásaiért, a tudományos közéletben és utódnevelésben való részvételéért részesült elismerésben.

Szintén Eötvös József- koszorúval tüntették ki Galácz Andrást, az MTA doktorát, az ELTE Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet Őslénytani Tanszék professor emeritusát, a Mecsek-hegységbeli geológiai-paleontológiai vizsgálatainak kiemelkedő eredményeiért, a középső jura ammoniteszek és a jura időszak rétegtani, ősföldrajzi kutatásáért, kimagasló oktatói munkájáért.

Eötvös József-koszorúval tüntették ki Schipp Ferencet, a matematikai tudomány doktorát, az ELTE Informatikai Kar Numerikus Analízis Tanszék professor emeritusát, a matematika, illetve annak numerikus alkalmazásai, valamint az ezekre épülő számítástechnikai algoritmusok területén, továbbá a felsőoktatásban végzett kutatási és iskolateremtői tevékenysége elismeréseként.

A Pungor Ernő kémikus akadémikus, a hazai és nemzetközi tudományos élet kiemelkedő alakja emlékének méltó megőrzéséért alapított Pungor Ernő-díjat Mihucz Viktor Gábor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémiai Intézet docense vehette át.

A Magyar Tudomány Ünnepe ELTE-s rendezvényeiről itt olvashat bővebben.

Az összes díjazott megtalálható az MTA honlapján.