ELTE-s kitüntetettek

2018.03.14.
ELTE-s kitüntetettek
Állami kitüntetéseket adott át Áder János köztársasági elnök megbízásából Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere, Trócsányi László igazságügyi miniszter, valamint  Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az 1848/49-es szabadságharc 170. évfordulóján. 

A haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át Gergely András, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézete Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézete Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének professor emeritusa; Komlósiné Knipf Erzsébet, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Germanisztikai Intézetének volt igazgatója, a Német Nyelvészeti Tanszék egyetemi tanára;  Kulin Katalin, az irodalomtudomány doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának professor emeritusa; valamint Siptár Péter nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Elméleti Nyelvészet Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete tudományos tanácsadója nemzetközileg is elismert fonológiai kutatásai, valamint A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásának kidolgozásában szerkesztőként és lektorként végzett munkája elismeréseként.

Kiemelkedő színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Tóth Etelka, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete Mai Magyar Nyelvi Tanszékének főiskolai docense, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara Pedagógiai Intézetének főiskolai docense;  Antalné Szabó Ágnes, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Mai Magyar Nyelvi Tanszékének egyetemi docense, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Szakmódszertani Központjának vezetője több évtizedes eredményes oktatói és tudományos tevékenysége, valamint A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásának kidolgozásában szerkesztőként végzett munkája elismeréseként.

Németh István, szombathelyi ügyekért felelős koordinációs rektorhelyettes a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét Varga Mihály nemzetgazdasági minisztertől „a régió gazdasági növekedését, valamint a kis- és középvállalkozások humánerőforrás-fejlesztését rugalmas és előremutató képzési rendszerek kidolgozásával segítő munkája elismeréseként”.

A kortárs képzőművészet területén végzett kiemelkedő műkritikusi, kurátori tevékenysége elismeréseként Németh Lajos-díjban részesült Készman József művészettörténész, a szombathelyi Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központ oktatója.

Trócsányi László igazságügyi miniszter 2018. március 20-án adott át elismeréseket Magyarország Köztársasági Elnöke megbízásából. A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetést adományozta Rozsnyai Krisztina, az ELTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszékének egyetemi docense, az Igazságügyi Minisztérium volt miniszteri biztosa részére az egységes, önálló közigazgatási perrendtartás megalkotásával összefüggő feladatok irányítása és összehangolása terén végzett munkája elismeréseképpen.

Király Tibor professor emeritus a bűnügyi tudományok területéhez kapcsolódó, gazdag életpályája elismeréseként Deák Ferenc-díjban részesült.

Forrás