ELTE-s kitüntetettek március 15-én

2017.03.16.
ELTE-s kitüntetettek március 15-én
A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából számos ELTE-s oktató részesült kitüntetésben: az elismeréseket Áder János, Magyarország Köztársasági Elnökének megbízásából Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere és Trócsányi László igazságügyi miniszter adták át.

A haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetésében részesült Bárdosi Vilmos, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Romanisztikai Intézetének igazgatója, a Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék egyetemi tanára; Keszler Borbála nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottsága volt elnöke, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete Mai Magyar Nyelvi Tanszéke professor emeritusa, a Magyar Nyelvőr főszerkesztője; valamint Tasnádi Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet Meteorológiai Tanszékének egyetemi tanára.

Kiemelkedő színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetést vehetett át Bartha Csilla nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete tudományos tanácsadója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete Mai Magyar Nyelvi Tanszéke habilitált egyetemi docense; Timár Judit földrajztudós, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézetének tudományos főmunkatársa, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék docense; valamint Juhász András, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Fizikai Intézet Anyagfizikai Tanszékének nyugalmazott egyetemi docense Balog Zoltántól a Pesti Vigadóban. Ugyanezt a kitüntetést vehette át Trócsányi Lászlótól Kőrös András, a Kúria nyugalmazott tanácselnöke, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának címzetes egyetemi docense, a Nemzetközi Családjogi Társaság tagja a családjog szakértőjeként végzett tudományos és kutatói munkája, valamint a polgári perrendtartásról szóló törvény kodifikációja során végzett tevékenysége elismeréseként; valamint Sándor István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának habilitált egyetemi docense a magyar jogászképzés fejlődését szolgáló több évtizedes oktatói, valamint nemzetközi és hazai szinten is elismert tudományos kutatói tevékenysége elismeréseként.

Magas színvonalú munkája, példamutató tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Márkus Eszter főiskolai docens, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának oktatási ügyekért felelős dékánhelyettese.

Magyarország Kiváló Művésze elismerést kapott Kovács László Liszt Ferenc-díjas karmester, Érdemes Művész, a Kodály Filharmónia Debrecen vezető karmestere, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Eötvös Művészeti Együttesének művészeti igazgatója, a Miskolci Szimfonikus Zenekar volt művészeti vezetője.

Kiemelkedő irodalmi – költői, írói, műfordítói, irodalomtörténészi – tevékenysége elismeréseként József Attila-díjban részesült Cs. Varga István, irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsésztudományi Kar nyugalmazott egyetemi tanára.

Moór Gyula-díjat adományoztak Somssich Réka habilitált egyetemi docensnek, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékánhelyettesének, az európai uniós jog magyar nyelvi változatának és magyar terminológiájának kialakítása terén végzett munkája, valamint a nemzetközi magánjog és az Európai Unió gazdasági jogának területén végzett kiemelkedő színvonalú oktatói és kutatói tevékenysége elismeréseként.

Forrás: kormany.hu / mno.hu