ELTE-s kitüntetettek március 15-én

2016.03.16.
ELTE-s kitüntetettek március 15-én
2016-ban Széchenyi-díjat kapott Tél Tamás fizikus, a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét vehette át Király Mikós jogász, Szabó Csaba geológus és Zoltán András nyelvész. A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki Buda Attila irodalomtörténészt, Cs. Varga István irodalomtörténészt, Dúll Andrea pszichológust, valamint Oborni Teréz történészt.

Magyarország köztársasági elnöke – a Kormány előterjesztésére – Széchenyi-díjat adományozott Tél Tamás, a fizikai tudomány doktora, az ELTE TTK Fizikai Intézet Elméleti Fizikai Tanszékének egyetemi tanára, az MTA–ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoportjának vezetője részére, a nem-egyensúlyi statisztikus fizika területén elért, a káoszelmélet és a környezeti áramlások kutatásával, illetve gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos eredményei, valamint a hazai fizikatanár-képzést megújító, iskolateremtő oktatómunkája és aktív tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként.

Áder János megbízásából Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyar Érdemrend tisztikeresztjének polgári tagozata kitüntetést adományozta Szabó Csabának, az ELTE TTK Kőzettani és Geokémiai Tanszék egyetemi docensének, a kőzettan és a geokémia területén elért tudományos eredményei, a határon túli magyar felsőoktatás újraindítását elősegítő, valamint a külföldi és határon túli magyar egyetemeken végzett, elhivatott oktatói tevékenysége elismeréseként.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere – a köztársasági elnök megbízásából –  a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend tisztikeresztjének polgári tagozata kitüntetést adta át Király Miklós, az ELTE ÁJK dékánja, a Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, valamint Zoltán András, az MTA doktora, az ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézetének egyetemi tanára részére.

A minisztertől a Magyar Érdemrend lovagkeresztjének polgári tagozata kitüntetést vehette át Buda Attila irodalomtörténész, bibliográfus, az ELTE BTK Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet Toldy Ferenc Könyvtárának vezetője, Cs. Varga István irodalomtörténész, író, szerkesztő, az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára, valamint Dúll Andrea, az ELTE PPK Pszichológiai Intézet Gazdaság- és Környezetpszichológia Tanszékének vezetője, egyetemi docens, Oborni Teréz, az MTA Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet Történelem Segédtudományai Tanszékének docense.

kormany.hu / orientpress.hu / magyarhirlap.hu