ELTE-s kitüntetettek március 15-én

2015-ben Széchenyi-Díjat kapott Frank András matematikus és Rácz Zoltán Attila fizikus. A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést vehette át Granasztói György történész és Závodszky Péter biofizikus, középkeresztet pedig Csorba László történész.

Magyarország köztársasági elnöke – a Kormány előterjesztésére – március 15-e alkalmából Széchenyi-Díjat adományozott Frank András matematikus, az ELTE TTK Matematikai Intézete Operációkutatási Tanszékének egyetemi tanára részére a kombinatorikus optimalizálás és a gráfelmélet terén elért, világszerte kimagasló tudományos eredményei, valamint négy évtizedes, hazai és nemzetközi szinten is iskolateremtő oktatási és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként; és Rácz Zoltán Attila fizikus, az MTA–ELTE Elméleti és Fizikai Tanszéki Kutatócsoport kutatóprofesszora részére az egyensúlytól távoli jelenségek statisztikus leírásában elért, nemzetközileg is elismert kiemelkedő tudományos eredményei, valamint kimagasló oktatómunkája elismeréseként.

A köztársasági elnöke – a miniszterelnök előterjesztésére – a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetést adományozta Granasztói György történész, az ELTE BTK Történeti Intézet Atelier Európai Társadalomtudományi és Historiográfiai Tanszékének professor emeritusa részére a magyar történelem- és társadalomtudomány területén elért, nemzetközileg is elismert eredményei, valamint diplomáciai, továbbá szerteágazó tudományos és kulturális közéleti tevékenysége elismeréseként; és Závodszky Péter biofizikus, az ELTE TTK professor emeritusa részére az enzimműködés molekulaszerkezeti alapon történő megértésének területén a fizika elveinek és módszereinek alkalmazásával új irányt mutató eredményei, valamint jelentős tudományszervező tevékenysége elismeréseként. A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta több évtizedes tudományos kutatói pályája, valamint az olasz–magyar kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett kultúrdiplomáciai tevékenysége elismeréseként Csorba László történész, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék egyetemi docense,

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetést vehetett át  Borsodi Csaba történész, az ELTE BTK Történeti Intézet igazgatója, a Történelem Segédtudományai Tanszék vezetője, egyetemi docens; Érdi Bálint csillagász, az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Csillagászati Tanszék egyetemi tanára; Szathmári István nyelvész, az ELTE BTK professor emeritusa; és Zsoldos Attila történész, az ELTE címzetes egyetemi tanára. Magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Ferencz Győző, az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet Anglisztika Tanszék egyetemi tanára.

Forrás: kormany.hu

2015.03.16.