ELTE-s kitüntetettek március 15-én

Bihari Mihály a „Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata” kitüntetést kapta. Adamikné Jászó Anna, Bollobás Enikő, Michaletzky György és Sebestyén Zoltán Magyar Érdemrend tisztikeresztje (polgári tagozat) elismerést vehetett át.

 
Bihari Mihály a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést, Vékás Lajos a Deák Ferenc-díjat vette át

Magyarország köztársasági elnöke, a miniszterelnök előterjesztésére 2013. március 15-e alkalmából a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetést adományozza Bihari Mihály, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Alkotmánybíróság volt elnöke, az ELTE ÁJK professor emeritusa részére a magyarországi demokratikus átmenetben játszott szerepéért, valamint az Alkotmánybíróság tagjaként, korábbi elnökeként végzett munkája elismeréseként.

Az emberi erőforrások minisztere a köztársasági elnök megbízásából Magyar Érdemrend tisztikeresztje (polgári tagozat) kitüntetéseket adott át Adamik Tamásné Jászó Anna az MTA doktora, az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet ny. egyetemi tanára, Bollobás Enikő irodalomtörténész, az MTA doktora, az ELTE BTK Amerikanisztikai Tanszék egyetemi tanára, Michaletzky György, az MTA doktora, az ELTE TTK Matematikai Intézet tanszékvezető egyetemi tanár, a TTK előző dékánja, valamint Sebestyén Zoltán matematikus, az MTA doktora, az ELTE TTK Matematikai Intézet egyetemi tanára részére. Dános Béla gyógyszerész, a biológiai tudomány kandidátusa, az ELTE TTK Biológiai Intézet ny. egyetemi docense Magyar Érdemrend lovagkeresztje (polgári tagozat) kitüntetést kapott.

A közigazgatási és igazságügyi miniszter Deák Ferenc-díjat adományozott Vékás Lajos akadémikusnak, az ELTE korábbi rektorának, az ÁJK professor emeritusának, a polgári jogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság vezetőjének több mint egy évtizedes áldozatos munkájáért, mellyel az új Polgári Törvénykönyv megalkotását – tudományos életműve részeként – előkészítette.

Forrás: kormány.hu

2013.03.18.