ELTE-s kutatók a Science Signaling címlapján

Az ELTE kutatóinak publikációja szerepel a Science Signaling legfrissebb, 2012. október 9-i számának címlapján. Reményi Attila, a Biokémiai Tanszék tudományos főmunkatársa kutatócsoportjával öt évig foglalkozott a problémával, amely a néhány napja Nobel-díjjal kitüntetett Robert J. Lefkowitz és Brian K. Kobilka kutatásaihoz is kapcsolódik.

A modern jelátviteli kutatások célja, hogy feltárják azoknak a fehérjéknek a szerkezetét és működését, amelyek a környezetből érkező ingerek fogadásában, sejten belüli feldolgozásában, majd végül a biológiai válasz kiváltásában játszanak szerepet. Az idei év kémiai Nobel-díját elnyerő amerikai kutatók munkája révén megnyílt az út olyan hatóanyagok tervezése felé, amelyek segítségével a korábbiaknál lényegesen hatékonyabban és pontosabban lesznek képesek a receptorokat ki- és bekapcsolni.

A receptorok „bekapcsolása” utáni lépésekkel foglalkozott az ELTE Biokémiai Tanszékének Reményi-laborja. Az ingerek hatására a sejtmembránon aktiválódó receptorok után egy többlépcsős, sejten belüli ún. fehérjekaszkád lép működésbe. A kaszkád fontos összetevői az ún. mitogén-aktivált protein kinázok (MAPK), amelyek a jelpályák köztes enzimei. Az enzimek a sejtes válaszok sokszínűségéért közvetlenül felelősek, szerepükből adódóan sokféle fehérjével alakítanak ki fizikai kapcsolatokat.

Reményi Attila kutatócsoportjának ötéves kutatómunka eredményeként sikerült feltárnia azt a molekuláris felszínt, amelyek révén a MAPK-ok kölcsönható partnereikhez kötődnek. Sokáig rejtély volt, hogy a sejtosztódást és sejthalált egyaránt szabályozó MAPK-ok hogyan képesek ezeket a folyamatokat a megfelelő módon, specifikusan közvetíteni. A probléma hasonlít a Lefkowitz és Kobilka által vizsgált receptorokhoz, bár az ELTE-n kutatott fehérjék a sejten belül és a jelátviteli láncolatban néhány lépéssel később foglalnak helyet. Az áttörés ebben az esetben is egy szerkezeti biokémiai megközelítésnek köszönhető, amelynek során a Reményi-labor meghatározta négy különböző MAPK komplex szerkezetét: az enzimet abban a pillanatban lefényképezve, amikor az éppen kapcsolatot alakít ki a kölcsönható partnereivel.

A csoport a jövőben azt tervezi, hogy az így feltárt háromdimenziós molekuláris térkép segítségével a korábbiaknál sokkal specifikusabban működő MAPK-gátláson alapuló hatóanyagokat fognak létrehozni. A tervek szerint ezek segítségével a rák és különböző gyulladásos folyamatokhoz köthető betegségek lesznek kezelhetőek.
A kísérleti munka nagy részét három fiatal kutató – Garai Ágnes, Zeke András és Gógl Gergő – végezte. A külföldről tíz év után hazatérő laborvezető a Fehérje-Fehérje Interakció Kutatócsoportot az ELTE Biokémiai Tanszékén magyar és külföldi pályázatok támogatásával hozta létre (OTKA-NKTH H07A, Magyarország; Marie Curie Reintegration Grant, EU; Wellcome Trust, Anglia).
 

Specificity of Linear Motifs That Bind to a Common Mitogen-Activated Protein Kinase Docking Groove
Ágnes Garai, András Zeke, Gergő Gógl, Imre Törő, Ferenc Fördős, Hagen Blankenburg, Tünde Bárkai, János Varga, Anita Alexa, Dorothea Emig, Mario Albrecht, and Attila Reményi
Science Signaling 5, ra74 (2012); 9 October 2012 (Issue 245)
10.1126/scisignal.2003004

Mitogén-aktivált protein kinázokhoz kötődő lineáris motívumok specificitása

A mitogén-aktivált protein kinázok (MAPK) egy ún. dokkoló árokkal rendelkeznek, amelynek segítségével felismerik a kölcsönható partnereikben elhelyezkedő lineáris motívumokat. Munkánk során 15 ismert lineáris motívum kötődési specificitását három különböző MAPK-zal (JNK1, p38α és ERK2) vizsgáltuk meg. Klasszikus dokkoló motívumok csak JNK1-hez tudtak specifikus módon kötődni, amíg az ERK2 és p38α dokkoló felszínek megkülönböztetésére csak lényegesen eltérő szekvencia mintázattal rendelkező peptidek voltak képesek. Röntgenkrisztallográfiával meghatároztuk négy különböző MAPK-dokkoló peptid komplexének háromdimenziós szerkezetét, amelyek JNK-specifikus, ERK-specifikus illetve ERK/p38-szelektív kötődési módokat képviseltek. Ezek rávilágítottak arra, hogy a kötődés affinitásáért felelős, konszenzust alkotó aminosavakon túl a közöttük elhelyezkedő, korábban egyébként lényegtelennek hitt, közbülső aminosavak játsszák a főszerepet. Ezt felismerve lehetővé vált olyan rövid peptidek mesterséges tervezése, amelyek MAPK-okhoz előre megtervezett specificitással kötődtek. Eredményeink alapján felállítottunk egy koherens szerkezeti modellt, amely megmagyarázza, hogy rövid (7-17 aminosav hosszú) lineáris motívumok hogyan képesek megkülönböztetni hasonló felépítésű MAPK dokkoló felszíneket. Továbbá bemutattuk, hogy ezek az egyszerű fehérje-peptid típusú kölcsönhatások, miként segítik a specifikus sejten belüli jelterjedést komplex jelátviteli hálózatban.

2012.10.16.