ELTE-s kutatók az egészségesebb vizekért

2017.01.27.
ELTE-s kutatók az egészségesebb vizekért
Csökkenhet a mikroszennyeződések koncentrációja, ezáltal javulhat a felszíni vizek minősége az ELTE Természettudományi Kar Környezettudományi Kooperációs Kutatóközpont szakembereinek közreműködésével fejlesztendő víztisztító berendezés és új víztisztítási technológiák kidolgozásával.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal segítségével támogatott projektben a kutatók olyan technológiát dolgoznak ki, mely alkalmas a biológiai úton tisztított szennyvizekben visszamaradt, potenciális környezeti veszélyt jelentő szerves mikroszennyezők koncentrációjának csökkentésére. A szennyvízkezelő telepre befolyó, valamint az ott kezelt víz elemzése alapján ugyanis bebizonyosodott, hogy több vényköteles és szabad forgalmú gyógyszer hatóanyagának koncentrációja nem csökken jelentős mértékben a szennyvízkezelés során.

A hároméves projekt konkrét eredményeként konténeres víztisztító berendezés készül el, amely lehetővé teszi a kistelepülések szennyvíztisztító telepeiről például a patakokba juttatott, tisztított szennyvizek utókezelését, a szerves mikroszennyezők hatékony eltávolítását. A rendszer a későbbiekben akár ivóvizek fertőtlenítésére és további tisztítására is alkalmazható majd.

Mindez hozzájárul a felszíni vizek minőségének javításához, a vízi ökológiai rendszer és az ivóvízbázisok védelméhez.

A nyertes pályázatban a kutatók speciális módszerekkel meg tudják majd határozni a szerves mikroszennyezők koncentrációját, ami lehetővé teszi a technológia folyamatos fejlesztését. A biológiai úton tisztított szennyvizek kezelésére titán-dioxid és ózon együttes alkalmazásával, UV fénnyel, nagyhatékonyságú foto-oxidációs eljárást dolgozhatnak ki. A TiO2 fotokatalizátor különlegesen hatékony a szennyvizek fertőtlenítésében, az ózon fotolízisével pedig nagyon eredményesen degradálhatók és eltávolíthatók a szennyvizek szerves szennyezői. Jelentős szinergikus hatás érvényesülését írták le a szakirodalomban a két módszer kombinálásakor.

A projektben résztvevők laboratóriumi körülmények között kivitelezett kísérletekben határozzák majd meg a titán-dioxid alkalmazásán alapuló fotokatalitikus oxidáció hatásfokát olyan vegyületek esetében, melyeket a kémiai tulajdonságok által befolyásolt biológiai lebonthatóság és a piaci forgalom alapján választottak ki. A következő lépésben a katalizátort hordozón rögzítik, utat nyitva a konténerbe történő telepítésnek. A konténerbe építhető fotokatalitikus reaktorban új, a projektben kifejlesztett, vákuum-UV tartományban is emittáló fényforrást alkalmaznak.

A projekt eredményeként 2 új munkahely jön lére. A konzorcium tagjai az Eötvös Loránd Tudományegyetemen kívül az Inwatech Környezetvédelmi Kft., a LightTech Lámpatechnológiai Kft., valamint az MTA Természettudományi Kutatóközpont.

A 2017. február 1-jén induló 677 millió forintos összköltségű programhoz 528 millió forintos EU-s támogatást nyert az ELTE TTK Környezettudományi Kooperációs Kutatóközpont vezetésével létrejött konzorcium, ebből az ELTE részére eső támogatás több mint 207 millió forint.

A projektről bővebb információ a kkkk.elte.hu oldalon olvasható.

Az ELTE TTK Környezettudományi Kooperációs Kutatóközpont vezetésével létrejött konzorcium „Innovatív fotooxidációs víztisztítási technológia kidolgozása szerves mikroszennyezők eltávolítására biológiai úton tisztított szennyvizekből” címmel nyert támogatást a Nemzeti Versenyképességi és Kiválósági Program keretében. Az NVKP_16-1-2016-0045 azonosító számú projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 677,14 millió Ft összköltséggel.