ELTE-s nyertesek az MTA Közoktatás-fejlesztési Kutatási Pályázatán

2021.07.30.
ELTE-s nyertesek az MTA Közoktatás-fejlesztési Kutatási Pályázatán
Húsz, nemzetközi mércével mérve kiemelkedő, a magyar közoktatás problémáinak megoldása szempontjából releváns kutatómunkához nyújt támogatást új pályázata keretében az Akadémia, a kutatócsoportok közel fele egyetemünkön kezdi meg a munkát. 

A Magyar Tudományos Akadémia 2014-ben hirdetett első alkalommal a közoktatás fejlesztésének tudományos megalapozását célzó pályázatot, amely olyan jelentős érdeklődést váltott ki, hogy az MTA 2016-ban már négyéves kutatási programot indított Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program néven. 2021-től a programot az Akadémia hosszú távú, stratégiai feladatának tekinti, és új néven és tartalommal újabb pályázatot hirdetett a témában.

A felhívásra 46 érvényes pályázat érkezett be, összesen 7,4 milliárd forint értékben. A kutatócsoportok vezetői a legtöbb esetben egyetemet jelöltek meg befogadó intézményként. A pályázatokat a bírálóbizottság megvitatta, és úgy döntött, inkább több kutatócsoport kapjon lehetőséget kisebb összegű támogatással a programban, mint kevesebb nagyobb összeggel.

Az MTA végül 20 kutatócsoport jövőbeli munkáját támogatja az MTA Közoktatás-fejlesztési Kutatási Programjának keretében, közülük 9-en az Eötvös Loránd Tudományegyetemről pályáztak.

A legsikeresebb kar a Tanító- és Óvóképző Kar lett 4 nyertessel,

3 csoport pedig a Természettudományi Karhoz kapcsolódik majd.

Az ELTE-ről a következő kutatócsoportok nyerték el a támogatást:

  • Csányi Tamás János (TÓK): Evidenciaalapú, hatékony oktatási megközelítések érvényesülése a gyermekek pszichomotoros fejlesztésében és testnevelésében
  • Csíkos Csaba (TÓK): A matematikai gondolkodás és a szövegértés metakognitív komponensei
  • Győri Miklós (BGGyK): Digitális autonómia-támogatási és inklúziós módszertanok evidenciaalapú fejlesztése
  • Medgyes Péter (TÓK): A gyermekkori nyelvtanítás módszertanának alkalmazása digitális oktatásban
  • Szalay Luca (TTK): Kutatásalapú kémiatanítás és rendszerben való gondolkodás
  • Szurdoki Erzsébet Piroska (TÓK): A természettudományos gondolkodás pedagógiai szemléletének és módszereinek megújítása az alsótagozatos korosztályban
  • Vancsó Ödön Imre (TTK): Korszerű felfedeztető matematikaoktatás – hagyomány és innováció
  • Wein Katalin (BTK): Problémamegoldó tevékenységen alapuló nyelvoktatás a 21. században: egyéni különbségek, differenciált nyelvoktatás és az angol mint lingua franca Magyarországon
  • Zsákai Annamária (TTK): Az egészséges életmód aktív elsajátítását segítő, interaktív oktatási segédanyag kidolgozása

Támogatott ELTE-s kutatócsoportok, támogatási összegekkel (pdf)

Forrás: MTA / ELTE Pályázati Központ