ELTE-s oktatók a MAB-ban

2018.03.19.
ELTE-s oktatók a MAB-ban
A magyar felsőoktatás minőségének védelmét és a felsőoktatásban résztvevők érdekeinek képviseletét tartja legfőbb küldetésének a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB), amelyben 2018. március 1-től új tagok – köztük az ELTE oktatói – dolgoznak a kitűzött célok megvalósításáért.

A MAB a felsőoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység tudományos minőségének ellenőrzését, biztosítását és értékelését elősegítő országos szakértői testület, amely a törvényben szabályozott módon közreműködik a felsőoktatási intézményekkel kapcsolatos eljárásokban, különös tekintettel a doktori iskolákra.

A Magyar Közlöny 2018. évi 37. számában tették közzé a testület új névsorát. A MAB élén a 2016 óta elnökként tevékenykedő Csépe Valéria, az MTA Természettudományi Kutatóközpont professzora, a BME és a Pannon Egyetem egyetemi tanára marad további hat évig. 

A MAB tagjai közé választották Hamza Gábort, az MTA rendes tagját, az ELTE ÁJK Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék egyetemi tanárát; Károly Krisztinát, az MTA doktorát, az ELTE BTK nemzetközi ügyek dékánhelyettesét, az Angol Nyelvpedagógia Tanszék vezetőjét; Mezey Barnát, az MTA doktorát, az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárát, egyetemünk volt rektorát.

A testület további, ELTE-s érintettségű tagjai: Bakacsi Gyula egyetemi tanár, aki az ELTE PPK mellett a Budapesti Corvinus Egyetemen, a Miskolci Egyetemen, a Semmelweis Egyetemen és a Budapesti Gazdasági Egyetemen is oktat; Podráczky Judit, az ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék munkatársa, a Kaposvári Egyetem dékánja; Sepsi Enikő egyetemi docens, a Károli Gáspár Református Egyetem dékánja, továbbá az ELTE, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója.