ELTE-s tankönyv az Oxford University Pressnél

2016.07.04.
ELTE-s tankönyv az Oxford University Pressnél
Az Oxford University Press leírása szerint a Theory-Based Ecology: A Darwinian Approach című kötet az első, amely Darwin elméletét az ökológia általános, egységes és robusztus elméletének kiépítésére használta fel, ezzel megteremtve az ökológia és az evolúció egységes tárgyalásának alapjait. A szerzők könyvükkel azt kívánták bizonyítani, hogy az ökológia a fizikához és az evolúciógenetikához hasonló egzakt tudományként művelhető.

A tankönyv szerzői csapata – Pásztor Erzsébet (ELTE Genetikai Tanszék), Botta-Dukát Zoltán (MTA Ökológiai Kutatóközpont), Magyar Gabriella (ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék), Czárán Tamás (MTA-ELTE Ökológiai és Elméleti Biológiai Kutatócsoport) és Meszéna Géza (ELTE Biológiai Fizika Tanszék) – ELTE-s kötődésű: mindannyian tanítanak vagy tanítottak a Természettudományi Karon biológus, illetve fizikus hallgatókat. A kötet az ökológia mester- illetve doktori képzésen történő oktatásának alapjául szolgál.

A Juhász Nagy Pál ökológus emlékének ajánlott könyv más vonatkozásban is ELTE-s hagyományokat folytat: Marx György fizikus elokvens biofizika oktatása és Vida Gábor genetikus az ökológiát és genetikát egységesítő populációbiológiai szemlélete is hozzájárult megszületéséhez. A könyv különlegessége, hogy minden fejezet csapatmunka, intenzív megbeszélések és viták eredménye. A könyvhöz angol nyelvű szerzői honlap is társul, amely a kiegészítő anyagokon túl a szerzők reményei szerint az olvasókkal közös fórumot is teremt.