ELTE-s vagy? Tanulj jövőre informatikát is!

2019.06.26.
ELTE-s vagy? Tanulj jövőre informatikát is!
Az ELTE Informatikai Kar pályázatot hirdet a 2019/2020-as tanévre, egyéves kiegészítő informatikai képzésre minden nem informatikus vagy informatikatanár szakot végző hallgatónak, hogy saját szakja mellett informatikából is mélyebb, professzionális ismereteket szerezhessen.

A képzés mindenkinek ajánlott, aki nyitott a problémák számítógépes gondolkodás inspirálta új megközelítésére és ezt fel kívánja használni a szakdolgozata, disszertációja, TDK pályázata elkészítésében. A képzés fejleszti a kreatív problémamegoldás, a strukturált gondolkodás, a mintázatok, tendenciák, folyamatok felismerésének, elemzésének, értelmezésének képességét. A hallgatók alapvető programozási ismereteket szereznek, képesek lesznek problémák formalizálására, korrekt modellek megtervezésére, számítógépes megoldási tervek készítésére és elemzésére. Megtanulják tudományterületük objektumait adatokkal leírni, ezeket tipizálni, strukturálni, adatokból információt kinyerni. Megismerik a számítógépes világ hardver és szoftver eszközeit, ezek hatékony felhasználási módjait a gyakorlatban, emellett képesek lesznek egyszerű webes és mobil alkalmazások elkészítésére.

Jelentkezni 2019. július 31-ig lehet az Informatikai Kar oldalán elérhető űrlapon, a kar honlapján egyben részletes információ is található a képzésről.