ELTE-sek a Fiatal Kutatók Akadémiáján

2019.05.08.
ELTE-sek a Fiatal Kutatók Akadémiáján
Az MTA elnöksége jóváhagyta a Fiatal Kutatók Akadémiája polgári jogi társulás létrejöttét, a szervezetben hat ELTE-s kutató kapott helyet.

Egy éves előkészítő munka után 2017-ben, az MTA 188. közgyűlésén tartották meg először a Fiatal Kutatók Fórumát, ahol a különböző tudományterületeken dolgozó kutatók helyzete volt a téma. A találkozó eredményeként országos felmérés indult, az 1760 kitöltő válaszaiból pedig az derült ki, hogy  a tudományos pályát választókat leginkább a felfedezés izgalma és a tudományos elhivatottság motiválja, a pályaelhagyás megelőzéséhez azonban fontos lenne a bérek további emelése, a kutatási források bővítése és az infrastruktúra fejlesztése. 2018 májusában mutatták be az informálisan Fiatalok Akadémiájának nevezett tesület alapszabályát, 2019 januárjában pedig a Lovász László MTA-elnök felkérésére és Pósfai Mihály akadémikus irányításával működő Fiatal Kutatók Eseti Bizottsága megválasztotta az első 24 tagot. Az MTA Elnöksége 2019. március 21-i ülésén határozatában jóváhagyta a fiatal kutatókat tömörítő polgári jogi társulás létrejöttét és javasolta, hogy a szervezet neve Fiatal Kutatók Akadémiája legyen. Az alakuló ülést 2019. május 7-én tartották meg.

A Fiatal Kutatók Akadémiája céljai

A tudományos kiválóság elősegítése
A motiváció felkeltése és fenntartása a tudományos pálya iránt
Tehetséggondozás, mentorálás
A hazai fiatal kutatók sajátos nemzedéki érdekeinek képviselete
A tudományos pályán érzékelhető egyenlőtlenségek enyhítése
A fiatalok és az MTA, a kutatók és a társadalom közelebb hozása egymáshoz
Tudományos ismeretterjesztés

A szervezetben hat ELTE-s oktató-kutató kapott helyet:

  • Kubinyi Enikő etológus, az Etológia Tanszék tudományos főmunkatársa
  • Schlosser Gitta vegyész, az Analitikai Kémiai Tanszék egyetemi adjunktusa
  • Ősi Attila paleontológus, az Őslénytan Tanszék vezetője
  • Sík Domonkos szociológus, a Szociológia Intézet oktatója
  • Solymosi Katalin növénybiológus, a Növényszervezettani Tanszék oktatója
  • Szöllősi Gergely fizikus, a Biológiai Fizika Tanszék adjunktusa

A tagok teljes listája az MTA honlapján olvasható. A szervezet tagjának az jelölhető, aki az MTA köztestületének tagja és első PhD-fokozatának megszerzése óta kevesebb, mint 12 év telt el, valamint taggá válása évében még nem tölti be 40. életévét. Az FKA induló taglétszáma 24 fő, közülük tízen az MTA Fiatal Kutatók Eseti Bizottságában közreműködő, az életkori kritériumoknak megfelelő kutatók, tizennégyen pedig az MTA Fiatal Kutatók Eseti Bizottságához beérkező javaslatok alapján a tudományterület, nem és földrajzi régió figyelembevételével megválasztott tagok. Az FKA első lépésben évente 12 új taggal bővül, akik reprezentálják az Élettudományok, Humán- és Társadalomtudományok, valamint a Természettudományok szakterületeit. Amint a szervezet létszáma eléri a 60 főt, évente csak annyi tag kerülhet be, ahánnyal biztosítható a 60 fős taglétszám.

Email
Web
Facebook