ELTE-sek a március 15-i állami kitüntetettek között

Harmathy Attila, Kulcsár Szabó Ernő és Miskolczy Ambrus életpályája elismeréseként Széchenyi-díjat kapott, Géher Istvánt és Kósa Lászlót pedig a Magyar Érdemrend középkereszt polgári tagozata kitüntetéssel jutalmazták.

Magyarország köztársasági elnöke – a miniszterelnök előterjesztésére – március 15-e alkalmából a Széchenyi-díjat adományozta

  • Harmathy Attila, az MTA rendes tagja, volt alkotmánybíró, az ELTE ÁJK professor emeritusa részére, az összehasonlító polgári jog, a szerződési jog és a szerződések elmélete, a szerződések gazdasági és gazdaságirányítási folyamatokban betöltött szerepének kutatása, a polgári jog és az alkotmányjog kapcsolata területén végzett, nemzetközileg is nagyra becsült tudományos munkássága, tudományszervezői, oktatói és szakmai-közéleti tevékenysége, példaértékű életpályája elismeréseként;
  • Kulcsár Szabó Ernő, az MTA rendes tagja, irodalomtörténész, az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet vezetője részére, a modern irodalomtörténet – különösen a 20. századi magyar és német irodalom és irodalomelmélet –, a hermeneutika, a modern kritikatörténet, a mediális kultúratudomány területén, valamint a magyar irodalom kritikai feldolgozásában végzett tudományos és kutatói munkássága, oktatói tevékenysége elismeréseként;
  • Miskolczy Ambrus, a történelemtudomány doktora, az ELTE BTK Román Filológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére, a 18–20. századi multikulturális folyamatok feltárásában elért, nemzetközileg is elismert eredményeiért, az erdélyi magyar-román-szász együttélés, a polgárosodás és a polgári nemzet összefüggésének folyamatai, a mítoszképzés mechanizmusai témakörét felölelő gazdag munkássága, oktatói és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Érdemrend középkereszt polgári tagozata kitüntetéssel jutalmazták

  • Géher István József Attila-díjas irodalomtörténészt, az ELTE BTK professor emeritusát több mint négy évtizedes kiemelkedő költői, irodalomtörténészi, műfordítói, tudományszervezői és szerkesztői munkásságáért, műfordító generációkat felnevelő példaértékű oktatói munkájáért, továbbá az angol és az amerikai kultúra hazai megismertetése, valamint a magyar kultúra angol anyanyelvű országokban történő terjesztése területén végzett tevékenysége elismeréseként;
  • Kósa Lászlót, az MTA rendes tagját, etnográfust, történészt, ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszékének egyetemi tanárát, a néprajztudomány, a 18–20. századi magyar művelődéstörténet terén végzett, határainkon túl is nagyra becsült iskolateremtő tudományos, kutatói és oktatói munkássága, szakmai-közéleti és gazdag publikációs tevékenysége elismeréseként. (A kitüntetést később veszi át.)

Forrás: marcius15.kormany.hu

2012.03.19.