ELTE-sek az Akadémiai Ifjúsági Díj díjazottjai között

Arany Zsuzsanna és Klement Judit is átvehette 2011-ben a fiatal kutatóknak járó MTA-s elismerést.

– A Magyar Tudományos Akadémia elkötelezett a fiatal, ígéretes kutatók támogatása és teljesítményük anyagi, valamint erkölcsi elismerése mellett – köszöntötte az idei Akadémiai Ifjúsági Díj díjazottait Németh Tamás, az MTA főtitkára. Az ünnepélyes eseményen huszonöt, az Akadémia kutatóintézeteiben, illetve kutatócsoportjaiban dolgozó fiatal vehette át a pénzjutalommal is járó elismerést 2011. március 2-án.

Az MTA főtitkárhelyettese, Csépe Valéria szavai szerint a fiatal kutatók tudományos ambíciói nem csupán a kutatói közösség, hanem az egész nemzet hasznára válnak. – Az elismerés erősítse meg önöket abban, hogy a sokszor nehéz körülmények ellenére is érdemes a kutatói életpályán maradni – mondta a díjazottaknak, majd örömét fejezte ki, hogy idén tíz hölgy is van a kitüntetettek között.


E hölgyek közé tartoznak az ELTE-s díjazottak is. Az MTA főtitkára Akadémiai Ifjúsági Díjban részesítette a humán- és társadalomtudományok területén Arany Zsuzsannát, az MTA-Eötvös Loránd Tudományegyetem Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport tudományos munkatársát a „most elmondom mint vesztem el". Kosztolányi Dezső betegségének és halálának dokumentumai című pályamunkájáért; Klement Judit, az MTA-Eötvös Loránd Tudományegyetem Atelier Kutatócsoport tudományos munkatársa pedig a Gőzmalmok a Duna partján című önálló kismonográfia a 19–20. századi budapesti gőzmalomiparról című pályamunkájával érdemelte ki az elismerést.

Az Akadémiai Ifjúsági Díjat a Magyar Tudományos Akadémia vezetői a tudományos élet területén dolgozó fiatal kutatók eredményeinek elismerésére hozták létre. A díj elnyerésére olyan egyéni, vagy csoportos munkával elért eredménnyel lehetett pályázni, amely az adott tudományterületen kiemelkedő teljesítményt mutat fel. A pályaműveket a tudományterületileg illetékes szakbizottságok rangsorolták és véleményük alapján az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa alakította ki a díjazásra vonatkozó javaslatait, amelynek figyelembevételével az Akadémia elnöke döntött a díjazottak személyéről.

Az összes díjazott az MTA honlapján

2011.03.12.