Élvonal – Kutatói Kiválósági Program

2019.10.29.
Élvonal – Kutatói Kiválósági Program
A NKFI Hivatal 3 milliárd forintos kerettel hirdetett pályázatot kimagasló eredményeket elért kutatók számára november 26-i benyújtási határidővel.

A kiírásra felsőoktatási intézmények, MTA intézmények, egyéb költségvetési és nonprofit kutatóhelyek nyújthatnak be pályázatot. A program keretösszege 3 milliárd forint, egy pályázat 150 és 300 millió forint közti támogatásra számíthat 5 éves futamidővel. A pályázat alapkutatásokat támogat, az értékelést az NKFI végzi. Az „Élvonal – Kutatói Kiválósági Program” a legdinamikusabb alkotási szakaszban lévő, kutatásaikat magyarországi kutatóhelyen megvalósítani kívánó kutatók számára nyújt jelentős, legfeljebb öt éves támogatást.

A pályázati kiírás célja, hogy az Európai Kutatási Tanács (ERC) által meghirdetésre kerülő támogatási programokban való sikeres részvételre nyújtson felkészülési lehetőséget olyan kutatók számára, akik a nemzetközi tudományos világ élmezőnyébe tartozásukat bizonyították. A KKP_20 pályázati felhívásra kizárólag felfedező kutatási projektekkel lehet pályázni, tematikus megkötés nélkül, amennyiben a pályázó eddigi tudományos életrajza és kutatási terve megfelel a felhívásban foglaltaknak. Azok a pályázók esélyesek a támogatás elnyerésére, akik az elmúlt tíz évben nemzetközileg is számon tartott, kimagasló tudományos eredményeket értek el és kutatási tervük alapján a következő tíz évben is reális esélyük van ilyen teljesítményre. A támogatás forrása a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap.

A kiírásra magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező

  • felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a KFI tv. alapján kutatóhelynek minősül;
  • non-profit szervezet, ha főtevékenysége alapján kutatás-fejlesztést végző szervezetnek minősül
  • (a továbbiakban: befogadó intézmény) és magyar vagy külföldi állampolgárságú, PhD/DLA tudományos fokozattal rendelkező kutató (a továbbiakban: vezető kutató) pályázhat együttesen, amennyiben a vezető kutató megfelel az alábbi feltételek egyikének:
  • 2017. január 1-jét követően sikeresen zárt le, vagy 2020. szeptember 1-je előtti tervezett zárással jelenleg is vezet egy ERC által támogatott Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant, vagy Synergy Grant projektet;
  • 2017. január 1-jét követően nyújtott be pályázatot az ERC Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant, vagy Synergy Grant kategóriában, amely pályázata az értékelés második fordulójában részt vett, de forráshiány miatt nem nyert támogatást;
  • 2018. január 1-jét követően sikeresen lezárt, legalább 100 millió Ft költségvetéssel, vezető kutatóként megvalósított egyéni alapkutatási pályázata volt valamely jelentős nemzetközi kutatási alapnál (pl. Wellcome Trust, Howard Hughes, NIH).
  • A támogatás elnyerését követően a projekt megvalósítási időszakában a vezető kutatónak a befogadó intézménynél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

Az „Élvonal – Kutatói kiválósági program” pályázatban felvázolt kutatási és munkaterv alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott kutatási projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében végzett tevékenységek támogathatók. A projektnek 2020. február 1. és 2020. szeptember 1. között kell megkezdődnie, a végrehajtására a kezdéstől számítva 60 hónap áll rendelkezésre. A projekt költségeinek elszámolása a projektkezdés támogatási szerződésben meghatározott napjától lehetséges. A program megvalósítására a 2020-2024 közötti időszakban az NKFI Alapból rendelkezésre álló keretösszeg összesen 3 milliárd forint, ebből a 2020. évi kifizetésekre fordítandó forrás 600 millió forint. Projektenként a maximális 60 hónap futamidőre legfeljebb 300 millió forint – azaz átlagosan évi 60 millió forint – vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás intenzitása 100%.

A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani. A pályázatok elkészítése és benyújtása elektronikus úton, az NKFI Hivatal Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehetséges a Pályázati útmutatóban leírt módon, legkésőbb 2019. november 26-án (közép-európai idő szerinti) 16:00 óráig. A pályázati dokumentáció, az értékelés szempontjai és ütemezése, valamint a pályázattal kapcsolatos további részletek elérhetők az NKFI honlapján.