Emberi erőforrások alapszakot indít az ELTE

2020.12.03.
Emberi erőforrások alapszakot indít az ELTE
A Pedagógiai és Pszichológiai Karon induló gazdaságtudományi képzés során a hallgatók két, a hazai felsőoktatásban egyedülálló specializáció közül választhatnak, módjuk lesz nemzetközi tapasztalatszerzésre, és részt vesznek szakmai gyakorlaton is.

Az emberi erőforrás tanácsadó mesterszak mellett a 2021/2022-es tanévtől már emberi erőforrások alapszak is indul az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán. A 12 hetes szakmai gyakorlattal záruló, összesen hétféléves képzés végén a hallgatók közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakos (BSc) diplomát kapnak, amely jó belépőt jelent a munkaerőpiacra és a mesterképzéshez is.

Az új képzés ötvözi a pszichológia, a társadalomtudományok és a gazdaságtudomány látásmódját. A szak a gazdaságtudományi képzési területhez tartozik, így a matematikai ismeretekre is épít, a jelentkezésnek azonban nem feltétele az emelt szintű matematika érettségi. A számviteli, közgazdasági és marketing alapok mellett nagy hangsúlyt kapnak a szervezetpszichológiai, szervezetszociológiai és munkaerő-piaci ismeretek, illetve a kommunikációs készségek. A hallgatók az ELTE PPK oktatói mellett a Társadalomtudományi Kar, a Természettudományi Kar és a Gazdálkodástudományi Intézet munkatársaitól is tanulnak majd.

A harmadik félévtől két, a hazai felsőoktatásban egyedülálló specializáció közül választhatnak. A munkahelyi fejlesztés és megtartás specializáció a munkavállalói kulcskompetenciák fejlesztésével, a tanulószervezetté válással, a munkahelyi mentálhigiénével és a munkaerő-piaci elemzésekkel foglalkozik, míg a diverzitásmenedzsment specializáció a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának kérdéseibe, a társadalmi egyenlőtlenségek szociológiájába és a vállalati jóléti politika ismereteibe ad betekintést. Az ötödik félévtől kezdve a hallgatók külföldi partneregyetemen is tanulhatnak például az Erasmus+ program keretében, ahol biztos nyelvtudást és nemzetközi tapasztalatokat szerezhetnek. A záró szemeszter egy 12 hetes szakmai gyakorlatot is magába foglal.

Az emberi erőforrások (human resources) alapszak elsősorban azoknak szól, akiket érdekel a HR, szívesen foglalkoznak emberekkel és nyitottak a gazdasági folyamatok iránt. A kar leginkább talpraesett, kreatív, jó kommunikációs és konfliktuskezelő készséggel rendelkező jelentkezőkre számít. Diplomaszerzés után a frissen végzettek folytathatják tanulmányaikat az ELTE PPK emberi erőforrás tanácsadó mesterszakán, vagy elhelyezkedhetnek akár a versenyszférában, akár a közszférában, akár a non-profit szektorban. A PPK padsoraiból kikerülő szakemberek feladata lesz többek között a munkaerő-piaci folyamatok elemzése, új munkakörök kialakítása és a betöltésükre alkalmas szereplők kiválasztása.

Az alapképzésről bővebben az ELTE PPK Nyílt Hetén tájékozódhat 2021. január 18. és 22. között.

Forrás: ELTE PPK