Emlékhellyé vált a Trefort-kert

A mai Eötvös Loránd Tudományegyetem egykori, a holokauszt során és a második világháborúban elhunyt oktatóinak és hallgatóinak emlékére avatott emlékművet 2014. november 14-én az Egyetem a Múzeum körúti Trefort-kertben. Közel kétszáz név, kétszáz méter hosszan – bronzba vésve.

A pénteki avatás kezdetén Molnár Piroska színművésznő Darvasi László író szövegét tolmácsolta. A Trefort-kerti bronzszalagot megszólító és méltató írás szerint „egy jó emlékmű meglep, nyugtalanít, zavarba hoz, kényelmetlen, fáj, sokat akar”, és a felavatott emlékmű teljesíti a feladatot. (A teljes szöveg az Élet és Irodalom hetilap november 21-i számában lesz olvasható.)

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere arról beszélt: tiszteletre méltóvá teszi az egyetemet, hogy együtt, különbségtétel nélkül emlékezik mindazokra, akik a zsidótörvények, a vészkorszak és a második világháború áldozatául estek. Volt egy világ, amikor az „együtt” magától értetődő volt – mondta el a miniszter, utalva arra, hogy az egyetem életében majdnem két évtizedig együtt tanultak a bölcsészkar és a természettudományi kar hallgatói a rabbiképző intézet tagjaival és a katolikus papnövendékekkel.

Az avatáson Dezső Tamás, a Bölcsészettudományi Kar dékánja úgy fogalmazott: dékánként, hivatalánál fogva és magánemberként is megköveti az egyetem minden volt hallgatóját és oktatóját, „akit emberi méltósága bármely aspektusában valaha sérelem ért”. Elmondta: az emlékmű a Trefort-kerti campust emlékhellyé avatja, ahol „kaviccsal, virággal, gyertyával vagy koszorúval” lehet emlékezni az áldozatokra. (Dezső Tamás teljes beszéde itt olvasható.)

A megnyitó gondolatokat követően az ELTE BTK Zenei Tanszék Pro Musica Vegyeskara Kodály Zoltán Naphimnusz című művét adta elő héber nyelven, majd az avatás résztvevői végigsétáltak a bronzcsík mellett, illetve hangosan felolvasták az áldozatok nevét. Az avatás zárásaként a több száz résztvevő közösen énekelte el a Himnuszt.

Az avatáson részt vett Mezey Barna rektor, Egyetemünk vezetői, professzorai, oktatói és hallgatói, valamint megjelent Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke, Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija, Ilan Mor, Izrael budapesti nagykövete és André Goodfriend, az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője is.

Az egyetem épületének téglafalából eltávolított habarcs helyére – olyan magasságban, amely az olvasást lehetővé teszi – a Múzeum körúti Campuson végigfutó, 200 méter hosszú, egy centiméter magas bronzcsíkon tüntették fel az áldozatok nevét. A sáv a Múzeum körúttól a Puskin utcáig öleli körbe az egyetemet, középpontjában – közel a Gólyavárhoz – megemlékező felirat került a falra. 

Az Első Pesti Egyetemi Rádió (EPER) felvétele az avatásról itt hallható.

Az eseményen készült fotók itt láthatók.

 

Korábbi anyagaink:

„Együtt jártak a falak közé” – Interjú György Péter egyetemi tanárral, a Trefort-kerti Emlékműpályázat bírálóbizottságának tagjával

Közös emlékezetmunka – Az emlékmű avatását megelőző konferencián az egyetemi amnézia feloldásáról is szó esett.

2014.11.17.