Erasmus+ felhívás

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pótpályázatot ír ki a 2014/2015-ös tanév második félévére Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre. A karok saját hatáskörben eldönthetik, hogy hirdetnek-e pótpályázatot, valamint hogy azt részképzésre és/vagy szakmai gyakorlatra hirdetik meg.

Az Erasmus program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak az ELTE Európai Uniós partneregyetemeinek egyikén részképzésben részt venni (a külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogadja őket, nem kell tandíjat fizetniük és a kint teljesített vizsgáik itthoni tanulmányi kötelezettségükbe intézeti/tanszéki engedéllyel beszámíthatók), valamint külföldi egyetemen, szakmai szervezetnél, non-profit szervezetnél szakmai gyakorlatot teljesíteni. A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, a szakdolgozat elkészítése, illetve a szakos tanulmányokkal egybekötött szakmai gyakorlat lehet.

A pályázatot a kari sajátosságoknak megfelelően legkésőbb 2014. szeptember 19-én 12 óráig kell benyújtani a kari vagy a tanszéki/intézeti Erasmus koordinátornak. A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el legkésőbb 2014. szeptember 26-ig. A rangsort a karok ezen a napon közzéteszik.

A pályázati felhívás és az adatlapok itt találhatók. A 2012/2013-as tanévben Magyarországon az ELTE-ről indult útnak a legtöbb Erasmus-ösztöndíjas, erről bővebben itt olvashat.

2014.08.29.