Erasmus pótpályázat

Az ELTE pótpályázatot ír ki a 2013/2014-es tanévben Erasmus hallgatói mobilitási programban való részvételre: a tanév 2. félévére vonatkozó részképzésre a BGGYK, az IK, a PPK, a TáTK, a TÓK és a TTK hallgatói pályázhatnak, szakmai gyakorlatra minden kar hallgatója.

Az Erasmus program keretében a pályázaton nyertes hallgatók európai uniós partneregyetemeink egyikén tanulhatnak (a külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogadja őket, nem kell tandíjat fizetniük és a kint teljesített vizsgáik itthoni tanulmányi kötelezettségükbe intézeti/tanszéki engedéllyel beszámíthatók), valamint külföldi egyetemen, szakmai szervezetnél, non-profit szervezetnél szakmai gyakorlatot teljesíthetnek.

A pályázatot a kari sajátosságoknak megfelelően legkésőbb 2013. szeptember 25-én szerdán 12 óráig kell benyújtani a kari koordinátorhoz. A pályázatnak tartalmaznia kell a kitöltött pályázati adatlapot és a tanszék vagy intézet által meghatározott mellékleteket (motivációs levél, tanulmányi terv stb.) A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el legkésőbb 2013. október 2-ig. A rangsort a karok ezen a napon közzéteszik.

Részletes pályázati kiírás és információk ezen az oldalon találhatók.

2013.07.23.